Do budoucnosti rozvoje malého horského městečka v srdci Orlických hor teď mohou promluvit i místní občané a to prostřednictvím dotazníku, jehož cílem je zmapování názorů na kvalitu života. „Vedle analýzy stavu obce a jejích jednotlivých složek, která popíše potřeby i potenciály jejího rozvoje, je neméně významnou součástí podkladů pro formulaci rozvojových cílů a směřování obce také hodnocení a znalost potřeb jejích obyvatel,“ uvedla starostka Alena Křížová.

Dotazníky jsou připraveny v tištěné formě na obecním úřadě, v elektronické podobě si je mohou zájemci stáhnout z internetových stránek obce. Důležitou informací je i to, že dotazníky jsou anonymní a jejich sběr potrvá do čtvrtka 3. května.