Radnice si je toho vědoma, dlouhodobý projekt, který je spojen se jménem tohoto malíře světového významu, dostává zelenou.

Jedním z prvních, kdo nad projektem s názvem „Návrat Františka Kupky domů“ převzal záštitu, je ministr kultury Jiří Besser. Starosta Opočna Štěpán Jelínek to považuje za velmi slibný začátek, doufá, že se podaří získat podporu i na dalších stranách. „Přípravu projektu jsme svěřili Vladimíře Svobodové, která má zkušenosti z práce v kultuře, vysokou odbornost a profesionalitu prokázala během příprav Mezinárodního sympozia Františka Kupky. Opočenský projekt připravila v neuvěřitelně krátké době, záštita ministra kultury nám potvrdila správnost naší volby,“ hodnotí přípravu projektu Štěpán Jelínek a dodává, že svoji podporu přislíbil také hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Projekt byl vypracován skutečně za pět minut dvanáct, už v září přichází na řadu první výročí, další budou následovat. František Kupka se narodil v Opočně 23. září 1871, letošní rok je tedy 140. výročím jeho narození. V červnu 2012 uplyne 55 let od jeho úmrtí, podzim 2012 přinese 100. výročí od vystavení jeho abstraktních pláten na Podzimním salonu v Paříži. A pokud se vše podaří, právě s tímto výročím by měl být spojen převoz urny s Kupkovými ostatky na pražský Slavín.

Opočenský projekt nese název „Návrat Františka Kupky domů“, podle slov autorky Vladimíry Svobodové je však jeho zaměření mnohem širší. „Jeho smyslem je získat Opočnu obraz města, které si uvědomuje kulturní a historické hodnoty, jimiž disponuje. Důležitá bude nejen spolupráce s městy, se kterými nás František Kupka spojuje, ale především s občany Opočna, místními organizacemi a spolky. Díky občanskému sdružení Abakus je v Opočně Kupkovo jméno známé, projekt by měl jeho osobnost přiblížit z mnoha stran. Jeho smyslem však není pouhé seznámení, měl by přinést radost. Radost nad tím, že žijeme v regionu, kde se narodil a žil František Kupka. A nejen Kupka. Opočno je spojeno s dalšími osobnostmi, které si zaslouží naši pozornost, jsou tu úžasné možnosti,“ sděluje Vladimíra Svobodová.

Dana Marková