Oprýskaná omítka, zešedlý kámen, šrámy, které čas do něj vryl, zámeckému kostelu Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou dodávaly neopakovatelnou atmosféru. Jeho podobu zásadně ovlivnil proslulý Jan Blažej Santini-Aichel. Toho k projektu povolal Norbert Leopold hrabě Kolowrat Liebsteinský. Mocným dojmem však působí i teď, podobně jako zámek prošel omlazovací kúrou a spolu s ním nyní září do daleka. Barokní perle se vrátil lesk a po třech letech rozsáhlých oprav se od června veřejnosti znovu zpřístupní.

„Dlouho jsme se těšili na tento moment, kdy můžeme lidem představit rychnovský zámek i kostel Nejsvětější Trojice v novém kabátě. Rozsáhlá revitalizace si vyžádala opravu střech, krovů, ale i oken a fasády. Obnovou prošla také chodba, která propojuje zámek a kostel a která byla z důvodu havarijního stavu dlouhá léta nepřístupná," upozorňuje majitel zámku Jan Kolowrat Krakowský.

Jak potvrzuje, šlo o jednu z největších rekonstrukcí. "Celá investice si vyžádala přes 104 milionů korun a nebylo by ji možné uskutečnit bez finanční podpory Evropské unie, Ministerstva kultury i Královéhradeckého kraje. Veškeré stavební práce se uskutečnily pod pečlivým dohledem památkářů a restaurátorů, kteří zámek i kostel znovu přiblížili podobě z předchozích století,“ prozradil.

Kostel ve virtuálním 3D světě.
Rychnovský Kolowratský zámek má 3D model, jako první soukromá památka v Česku

Ač v Rychnově nevyrůstal, na odkaz svých předků je patřičně hrdý, i proto neváhal pustit se do jeho obnovy.

"Narodil jsem se na Duchcově v roce 1958, do mých čtyř let jsem potom vyrůstal v Krušných horách a do roku 1968 jsem byl na Šumavě, v Černé Vodě na Lipně. Sem jsem se vůbec nedostal. Teprve asi v roce 1989. Tatínek měl samozřejmě doma staré fotografie, staré obrazy, na nichž jsem viděl, jak zámek vypadal. Ale ta realita, když jsme sem přijeli, se lišila katastrofálně. Na malbách, kresbách to bylo všechno nádherné a když jsem to viděl na vlastní oči, všechno bylo šedivé, špinavé…" vzpomíná majitel rychnovského zámku.

Je příslušníkem slavného šlechtického rodu - jeho celé příjmení je Kolowrat Krakowský Liebsteinský, jeho předkové před staletími nechali toto sídlo vystavět. Po roce 1989 tak rodina měla jasno: "Vůbec jsme neváhali, jak se říká - plivnout do rukou a začít. Postupně. Věděl jsem, že takovéto věci nejdou udělat z dneška na zítřek, s tím musíte počítat. Musíte si to naplánovat, rozdělit, co je nejdůležitější. Jako rozjet podnik, aby vydělával peníze a ty jsme mohli vkládat do zámku. Ale ta práce nikdy nekončí," podotýká majitel zámku.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Při pohledu na obnovený zámecký areál se však usmívá: "Je to hezký pocit. Jsem rád a jsem pyšný nejen na zaměstnance, ale i na lidi, kteří to realizovali."

A není sám, koho pohled na zrestaurovaný zámecký areál těší.

"Mám obrovskou radost za sebe i za město, že se rodina Kolowratů o svěřený majetek takto stará a má k tomu přístup jako ta stará šlechta, aby ho v co nejlepším stavu předala budoucím generacím. A pro Rychnov je to samozřejmě významná dominanta. Rychnov jako město moc památek nevlastní, má vlastně jedinou - starou radnici na náměstí, a toto je něco úžasného, krásného," zhodnotil rychnovský starosta Jan Skořepa. "I my se snažíme okolí zámku, které patří městu, dávat takovou podobu, aby to ladilo," dodal.

Oprava zámeckého kostela v Rychnově nad Kněžnou. Čištění částí kostela i historického oplocení bude probíhat speciální technologií za použití suchého ledu.
Zámecký kostel v Rychnově prokoukne. I s pomocí suchého ledu

Stavební práce v zámeckém areálu započaly na konci února 2018, kdy řemeslníci postupně obnovili střechu, fasády i okolí zámku. Upraveny byly předzahrádky a cesty v průčelí zámku a vysazena zeleň podle plánu Zdenka Kolowrata ze 30. let 20. století.

Podařilo se obnovit i dávnou podobu sala terenny, kde restaurátoři provedli novou konstrukci stropu, výmalbu, opravili podlahy a obnovili původní vstupní otvory sálu. Právě tady práce přinesly největší překvapení.

"Když se prováděl restaurátorský průzkum, zjistilo se, že to tu je vymalováno pěti vrstvami a bylo otázkou, do které vrstvy jít. První byla velmi poškozená z doby socializmu, v té druhé byl takový historizující styl s věnečky a pak jsme přišli na tuto vrstvu. Restaurátoři provedli lokální průzkum, při němž našli figury. My jsme si řekli, že když je objevíme, na té vrstvě zůstaneme a zrestaurujeme. I když jsou pod ní ještě starší. Tato podoba je z druhé poloviny 18. století," líčí, jak se postupovalo, kastelánka Zdeňka Dokoupilová.

Malby tak dnes opět zdobí jak stěny, tak strop sala terenny.

Proměnou prošla také terasa na severozápadní straně zámeckého komplexu a samotnou kapitolou byla rekonstrukce kostela Nejsvětější Trojice, která zahrnovala obnovu vnějšího pláště, úpravu zákristií a kompletně zrestaurován byl mobiliář.

Celkem si rozsáhlá investice vyžádala náklady přesahující 104 milionů korun bez DPH. Investor Jan Kolowrat Krakowský získal pro projekt revitalizace dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 82,5 milionu korun, částkou 1,7 milionu korun přispělo ministerstvo kultury a bezmála 700 tisíci korunami pomohl Královéhradecký kraj.

Do kostela se vrátí pravidelné bohoslužby a 6. června zámek nabídne kromě návštěvy historických sálů zámku poprvé prohlídkový okruh do kostela Nejsvětější Trojice přes nový depozitář, kde jsou uložené obrazy, nábytek, sklo Kolowratů a další kousky, a přes spojovací chodbu. Zda bude otevřena i zvonice se zvonem sv. Kryštof je zatím nejasné, protože v letošním roce proběhne oprava střechy zvonice.

Už tuto neděli 14. května bude v kostele sloužena slavnostní mše svatá celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou, emeritním arcibiskupem pražským, kardinálem římskokatolické církve. Slavnostní mši doplní Rychnovský chrámový sbor a orchestr, kdy zazní například i skladba Missa solemnis z roku 1873, kterou napsal Filip Kolowrat Krakowský.

Zámek v Rychnově nad Kněžnou, místními nazývaný jako „rychnovské Hradčany“, je považován za jeden z největších a nejkrásnějších barokních komplexů východních Čech. Vystavět ho ve druhé polovině 17. století nechal František Karel I. Libštejnský hrabě z Kolowrat. V zámeckém areálu se kromě kostela nachází také zvonice, která ukrývá další „stříbro“ rodu Kolowratů – zvon Kryštof, který je třetím největším zvonem v Čechách.

Původní kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou vznikl na konci 16. století pravděpodobně místě starého hradu. Před 105 lety, 6. dubna 1918, kostel vyhořel, když se požár rozšířil z budovy místního gymnázia. Oheň tehdy zachvátil starou zvonici a střechu kostela.

Do areálu přitom v minulosti spadala i další z dnešního pohledu velmi významná památka. Během stavebních prací pracovníci Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou čistili a dokumentovali pozůstatky stavby piaristické koleje z 18. století, jejímž autorem je architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Stavební práce si vyžádaly odvodnění stavby, díky čemuž pracovníci muzea mohli nahlédnout na dvůr koleje s původní dlažbou a odvodňovacím systémem i do původního pokračování patronátní chodby.

I okolí kostela Nejsvětější Trojice čeká proměna, ale o tom až příště.

Pro návštěvníky:
Letošním hitem rychnovského zámku je digitalizovaný 3D model zámeckého areálu, návštěvníci se díky němu virtuálně ponoří do jeho hluboké minulosti. Od konce dubna je otevřený první okruh historickými sály zámku, trasu letos obohatí 34 zrestaurovaných obrazů stejného formátu. Okruh do zámeckého kostela Nejsvětější Trojice, který nově povede přes depozitář a spojovací chodbu, se poprvé otevře 6. června. Jinak je zámek přístupný v květnu od úterý do neděle od 10 do 16 hodin, od června do září až do 17 hodin, v říjnu od 10 do 16 hodin. Otevřeno je i ve státní svátky.
Plné vstupné zámek 170 Kč, kostel 150 Kč, zámek + kostel 270 Kč
Děti do 6 let zdarma
Děti od 6 do 15 let, studenti, senioři nad 65 let zámek 125 Kč, kostel 100 Kč, kostel + zámek
ZTP, ZTP/P zámek 100 Kč, kostel 90 Kč, zámek + kostel 160 Kč
Další slevy se poskytují skupinám předškolních a školních dětí a na rodinné vstupné