Ti se snaží sehnat práci sami, pokud se jim to ale nedaří, přihlásí se na úřad práce. Někteří už o prázdninách, jiní si ale dávají na čas a hlásí se do evidence až během září a října.

„Většinou to u nás vypadalo tak, že 1. září tu byl opravdu nával čerstvých absolventů. Letošní rok byl ale oproti těm předešlým jiný. Absolventi se hlásí postupně, žádný velký nárůst jsme nezaznamenali," prozradil ředitel kontaktního pracoviště úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou Petr Richtera.

Ten také dodává, že celkově nezaměstnanost momentálně nestoupá.

Co je hlavní příčinou, že letos se v rapidním počtu dostudování mladí lidé nehlásili na úřady? Podle Petra Richtery už mladé lidi neděsí to, že by si museli platit pojištění. To jim je totiž uhrazeno za celý měsíc už v případě, že například odpracují pouze jeden den v daném měsíci.

„Dříve absolventi na úřadech práce získali také podporu, na tu ale teď mají nárok až po odpracovaných 12 měsících. Také to je možnou příčinou, že letos počet absolventů v naší evidenci nijak nestoupl," dodává Petr Richtera.

Obdobná situace je také na úřadě práce v Dobrušce.

„Samozřejmě se u nás někteří absolventi evidovali, ale nebyl to nijak velký nárůst. Mnozí se totiž hlásili do evidence postupně již během letních prázdnin," vysvětluje ředitelka kontaktního pracoviště dobrušského úřadu práce Václava Volfová.

Absolventi přihlášení na úřadě práce mají ale také výhody. Jednou z nich je ta, že si mohou udělat například nějaký rekvalifikační kurz.

Mají však také možnost zapojit se do projektu odborná praxe do 30 let, kdy jim může úřad práce zajistit roční praxi například na městském úřadě nebo v nějaké firmě, která spolupracuje s úřady práce.

Čerstvý absolvent tak získá velmi potřebnou praxi, která mnohým chybí a může velmi pomoci v následném hledání zaměstnání.

„Byl jsem studentem až do konce srpna, na úřad práce jsem se zaevidoval tedy až v září. Momentálně hledám práci v širokém okolí. Na úřadě jsem hlavně proto, abych si nemusel platit pojištění. Také doufám, že bych tu mohl najít nabídku na vhodné zaměstnání," uvedl jeden z evidovaných absolventů.

Na konci srpna bylo v rychnovském okrese v evidenci 150 absolventů. Během září však jejich počet nijak výrazně nestoupal.

V Kostelci nad Orlicí zatím zaznamenali největší nárůst absolventů.

„Přes prázdniny se evidoval opravdu malý počet uchazečů. Hlásili se maximálně ti, co za dobu studia pracovali a měli tak nárok na podporu. Absolventi přicházeli až spíše koncem měsíce září," dodává ředitelka kontaktního pracoviště úřadu práce v Kostelci Petra Krejčí.