Z toho vyplývá, že občané v loňském roce vytřídili 400 televizí, 134 monitorů a 5 221,82 kilogramů drobných spotřebičů. Tím uspořili 198,47 megawatthodin elektřiny, 10 602,54 litrů ropy, 893,32 metrů krychlových vody a 7,87 tun primárních surovin. Navíc se tak podařilo snížit emise skleníkových plynů o 42,11 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 185,03 tun.