Karel Malátek, starosta Prorub: Co se týče větších investic, v tomto roce plánujeme rekonstrukci veřejného osvětlení a také stavbu nového vodovodního vrtu.

Rekonstrukci veřejných světel bychom chtěli zahájit v letním nebo podzimním období. Zažádali jsme o dotaci, v tuto chvíli čekáme na rozhodnutí, zda nám bude přidělena. Tato rekonstrukce vyjde celkově na 550 tisíc korun.

Stavba nového vrtu by měla být zahájena taktéž v letním období. Máme zažádáno o mimořádnou dotaci. Pokud nám bude přidělena, začneme hned s realizací. V obci nemáme vodovod, proto chceme postavit nový vrt, aby byla dostatečná zásoba pitné vody pro obecní budovu. Ta je víceúčelová. Celkové náklady na tuto stavební akci by se měly vejít do 150 tisíc korun.

V loňském roce jsme z větších investic například rekonstruovali obecní cesty. Ty nás vyšly na částku 450 tisíc korun. Na tuto investici nám však byla přidělena také dotace ve výši 120 tisíc.

Z kulturních akcích jsme tu o víkendu měli stanoviště pochodu Přes tři hrady. Dále plánujeme v letních měsících setkání harmonikářů. Na podzim nebude chybět ani tradiční posvícenecká zábava. Tu organizuje obecní zastupitelstvo společně s mysliveckým spolkem. Společenská akce se koná každoročně v místní obecní budově. Každý rok chystáme také zájezd pro občany, ten uhradí z devadesáti procent obec ze svých nákladů.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?“ přinášíme pravidelně každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce.