Některé obce získaly také cenu hejtmana.

Na Rychnovsku byly oceněny hned dvě, které získaly 25 tisíc korun. Hejtmanovou cenou se mohou chlubit Pohoří a Semechnice. V Pohoří si vysloužili ocenění za digitální kroniku, díky které spravují události v obci. „Když jsem před 17 lety začal vykonávat funkci starosty, nelíbila se mi do té doby dělaná kronika na stroji, do které se kreslily obrázky. Chtěl jsem, aby byla kronika doplněná také fotografiemi, v té době se zrodil nápad digitální kroniky," prozradil starosta Pohoří Zdeněk Krafka.

Ten před dlouhými sedmnácti lety objevil Jana Juráska, který kroniku spravuje dodnes. „V té době byl ještě studentem na škole. S vedením kroniky už ale měl zkušenosti, protože po svém dědečkovi převzal rodinnou kroniku. V současné době i přes své zaměstnání stále stíhá psát kroniku, za což mu patří veliký dík, ocenění patří především jemu," dodává dále starosta.

Kronika byla oceněna hlavně díky systému zapisování. Je rozdělena do sektorů po deseti letech, které jsou tématicky rozděleny. Velmi rychle se v ní vyhledávají informace.Vždy po deseti letech pak nechají kroniku svázat, aby byla na obci k nahlédnutí.

Na co použijí finance, které získali díky ocenění, zatím v Pohoří ještě nevědí. „Ještě jsem o tom nepřemýšlel, finance jsou v obci ale vždy potřebné," svěřuje Zdeněk Krafka.

Aktivní život ocenili

Cena hejtmana ale neputovala pouze do Pohoří, pyšnit se s ní mohou i v Semechnicích.

Zde ocenil kraj aktivní život v obci. „Do této soutěže jsme se přihlásili poprvé, takže nás překvapilo, že jsme získali nějaké ocenění. Je ale pravda, že kulturní akce pořádáme velice často, každých čtrnáct dní se tu něco děje. Snažíme se angažovat už i malé děti, aby vesnice opravdu žila. Získanou částku využijeme také na pořádání nějaké kulturní akce," prozrazuje starosta Semechnic Zdeněk Bendzo.

Letošní vesnicí roku se stala obec Stračov na Hradecku. Porotu přesvědčila všestranným rozvojem a koncepcí do budoucna. Proto bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole této soutěže. V Královéhradeckém kraji bojovalo o titul celkem 17 obcí. „Klání o titul Vesnice roku podporujeme, protože má velice pozitivní dopad na rozvoj venkova. Nejde ani tak o materiální výhody pro oceněné obce, jako spíše o obrovskou prestiž, kterou si soutěž za dlouhé roky u veřejnosti vydobyla. Pro obce je to velká motivace, která jejich vedení i občany povzbuzuje k neustálému zvelebování svého okolí," řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, který je odpovědný za regionální rozvoj, granty a dotace.