Katastrofické scénaře o konci odborných učilišť se na Rychnovsku zřejmě nenaplní. Mezi žáky je sice velký zájem o gymnázia nebo obchodní akademie, nezavrhují ale ani zmíněná učiliště.

Volí i učiliště

,,Děti se nejvíce hlásí na Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově a Obchodní akademii T. G. M.v Kostelci. Několik žáků si vybralo střední průmyslovou školu. Poměrně velký počet deváťáků ale zvolilo i střední odborné učiliště,“ uvedla výchovná poradkyně Základní školy Masarykova z Rychnova nad Kněžnou Radka Polívková.

Na základní škole v Týništi nad Orlicí si ještě netroufali letošní situaci zhodnotit. Neměli totiž k dispozici všechny přihlášky. Jejich zkušenosti z minulých let se ale shodovaly se situací na ZŠ Masarykova. ,,Nejvíce to děti zkoušejí na gymnázia, ať už v Rychnově, Hradci Králové nebo Dobrušce. Oblíbená je také obchodní akademie v Kostelci. S těmi učilišti to bývá malinko slabší, ale v minulých letech byl velký zájem třeba o automechanika nebo kuchaře – číšníka,“ popsal situaci ředitel ZŠ Týniště Milan Kajn.

Oblíbené obory

Na úbytek uchazečů o studium si nemůže stěžovat například Střední odborné učiliště řemesel a obchodu v Rychnově. Zatímco v jiných krajích musí učiliště rušit obory, hlásí se na SOU více zájemců, než mohou přijmout. ,,Obrovský zájem je o automechanika, tam poptávka až třikrát převyšuje naši kapacitu. Loni jsme otevřeli nový obor autotronik a ten je taky velmi žádaný. Horší situace je jen u oboru truhlář a prodavač – prodavačka,“ uvedl ředitel SOU Rychnov Josef Plachetka.

Žáci devátých tříd mají čas se rozmyslet, na které škole chtějí pokračovat, do konce února. Do té doby musí odevzdat přihlášku. Stejně jako loni smějí vyplnit jen jednu.

----------------------------------------

"Děti by určitě byly klidnější, kdyby si mohly podat přihlášek víc. Vsoučasné situaci jim ale nezbývá, než se přizpůsobit. Obávat se podle mě nemusejí, většinou se dostávají na zvolené školy bez problému,“ uvedla Polívková.

Potíže nemusí nastat ani při zkouškách na náročnější školy. Například na gymnáziu vRychnově vminulých letech uspěla většina uchazečů. "Jsme schopni pokrýt poptávku. Do minulých přijímacích řízení se hlásilo kolem šedesáti nebo sedmdesáti žáků a přibližně tolik míst máme kdispozici. Žáci se proto nemusí obávat zkusit zkoušky i na takovouhle školu,“ vysvětloval ředitel rychnovského gymnázia Zdeněk Žabokrtský.

LUCIE KUDLÁČKOVÁ