V pondělí 12. ledna 2015 jsme vyrazili směrem k dobrušskému krytému bazénu, kde nám bylo díky finančního příspěvku Občanského sdružení přátel Naší školy umožněno absolvovat několik plaveckých lekcí. Cílem těchto lekcí je seznámení dětí s vodním prostředím, odbourání strachu z vody a navození radosti z pohybu ve vodě. Pro většinu těchto dětí byla návštěva krytého bazénu premiérou, neboť finanční možnosti jejich rodičů jim tuto aktivitu neumožňují. Tímto bychom také chtěli poděkovat Městu Dobruška za poskytnutí jedné lekce plavání zdarma dne 2. března pod vedením zkušených plavčíků, které měly pro děti připravený program a sladkou odměnu.

Výuka formou dětských her

Při první návštěvě děti byly seznámeny se základními hygienickými návyky a upozorněny na bezpečné chování v prostředí bazénu. Pak již následovala samotná hodina stavbou obdobná klasické vyučovací hodině tělesné výchovy nástup, seznámení dětí s programem hodiny, motivace a organizovaná činnost dětí ve vodě. Při všech činnostech byly využívány různé plavecké pomůcky, hračky, míče, obruče…

Veškeré aktivity byly realizovány formou her, napodobováním pohybu zvířátek, pohádkových postav, dopravních prostředků a nástinem některých plaveckých prvků pro zdatnější děti. Zároveň se děti učily dýchat do vody a získávat cítění pro vodu. V závěrečné části hodiny byla dětem umožněna samostatná aktivita, poté následoval nástup, hodnocení hodiny a pochvala. A pak zase hurá do sprch!

Ohlasy dětí, i přes první obavy a nedůvěru, jsou totožné s těmi našimi nadšení, zábava, radost a těšení se na příště!

Zaměstnanci ZŠ Opočenská, Dobruška