Do tohoto projektu se v letošním roce zapojil i kolektiv mladých hasičů z SDH Bystré v Orlických horách.

Za pomoci svých vedoucích uspořádal tento kolektiv soutěž v požárním útoku CTIF pro děti z Dětského domova v Sedloňově. Celá soutěž začala předvedením útoku v podání družstva mladších. Poté již následoval ostrý pokus družstva dětí z dětského domova, kterým vydatně pomáhali jejich vychovatelé.

Členové družstva mladších zde všem zúčastněným po celou trať asistovali a vysvětlovali, jak mají disciplínu provádět. Poté své dovednosti předvedli i členové zkušenějšího družstva starších, na které navázala další smíšená družstva svými pokusy. Na závěr soutěže byly všem účastníkům předány diplomy o účasti a drobné ceny.

Věříme, že se podobnou společnou akci podaří uspořádat i někdy v budoucnu.   Michal Dusílek, vedoucí kolektivu mládeže SDH Bystré v O.h.