„V kraji je podle údajů Úřadu práce asi 3500 dětí v hmotné nouzi, jejichž rodiče by mohli o zařazení do projektu zažádat," řekl hejtman Jiří Štěpán.

Projekt Obědy do škol nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem ve věku tři až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní vyhlašuje pro kraje výzvu, kde pro tento účel uvolňuje 35 milionů korun. Kraj se o potřebné finance přihlásí ještě na jaře.

„Ministerstvo hradí sto procent nákladů a my zpracujeme žádost tak, aby mohly děti chodit bezplatně na obědy už od září tohoto roku," uvedl hejtman.

400 milionůObědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V období 2014 – 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

Dodal, že dětí, kterým je možné tímto způsobem pomoci, je hodně, kraj však nemůže nařídit základním a mateřským školám, aby se do projektu zapojily, protože není jejich zřizovatelem. Kraj proto pro školy i zástupce obcí pořádá ve středu 19. dubna informační seminář k projektu.

„Rodiče přinesou do školy, která je zapojena do projektu a kterou jejich dítě navštěvuje, potvrzení Úřadu práce o pobírání příslušných dávek. Na základě tohoto potvrzení se pak dítě může začít bezplatně stravovat," vysvětlil krajský radní odpovědný za granty a dotace Pavel Hečko.

„Kromě toho, že děti budou mít teplé jídlo, je tady i další důležitý aspekt, a to sociální – ve smyslu zmenšování bariér mezi dětmi," upozornil Jiří Štěpán.

Zajištěním pravidelné kvalitní stravy ve školních jídelnách pomáhá projekt mimo jiné upevňovat zdravé stravovací návyky, umožní dětem osvojit si pravidla stolování, často má i pozitivní vliv na docházku dětí a jejich prospěch.