Na školní zahradě pak na děti čekaly zábavné soutěže, ke kterým se po odjezdu kouzelníka rozběhly.
Mohly si procvičit svou obratnost, rychlost a také přesnost nebo fantazii.
A protože i počasí bylo opravdu letní, zůstali jsme na zahradě i na oběd. Paní kuchařka nám na grilu připravila výborné buřtíky a jako sladkou tečku za dnešním vydařeným dnem jsme dostali zákusek.
ZŠ a MŠ Ohnišov