„Poprvé u nás vystupovali vloni. Tehdy to domlouval kolega, který má ve filharmonii kontakt. Já už jsem to proto měl snazší a hudebníci zase věděli, kam jedou," vysvětlil Luboš Kubáček, pedagog, který představení domlouval.

Vystoupení bylo samozřejmě uzpůsobeno tak, aby zaujalo i žáky prvního stupně. A nejen je. Na návštěvu sem přijely také děti z mateřské školky v Bačetíně.

„Všichni jsme členy královéhradecké filharmonie, ale zde vystupujeme jako Východočeské dechové kvinteto. Dneska dětem zahrajeme hudební pohádku Zvířátka a Petrovští, při níž budou mít možnost seznámit se s jednotlivými nástroji," uvedl Milan Zajíček, vedoucí hudebního tělesa.

To na podobné zábavně-osvětové akce jezdí poměrně často. Vždy v závislosti na tom, jak nabitý program má právě hradecká filharmonie. Kvinteto se specializuje na nejmladší diváky, takže návštěvy mateřských a základních škol pro něj nejsou žádnou mimořádnou událostí. Tomu odpovídá i repertoár, jemuž dominují právě hudební pohádky. „Při vystoupeních děti naživo poznávají naše nástroje. Těmi jsou flétna, hoboj, lesní roh, klarinet a fagot. Takovou možnost by jinde neměly. Zároveň se přitom naučí i nějakou novou písničku," řekl dále hudebník.

Zahrály si i děti

Přestože tento žánr nemusel každému posluchači sednout takříkajíc na míru, všichni zpestření normálního vyučovacího dne uvítali. „Na vystoupení jsem se těšil. Takový koncert už u nás jednou byl, takže už jsem věděli, jaké to bude," řekl Matěj Grulich ze šesté třídy.

Podobně to vnímali i jeho kamarádi. „Hudbu posloucháme poměrně často, ale spíš nějaké rockové skupiny. Podobné akce ve škole občas míváme, ale klidně by mohly být i častější," shodli se Michal Netík a Pavel Zahradník.

Akci si pochvalovali i pedagogové, protože měli možnost svým svěřencům představit klasickou hudbu zábavným způsobem. „Děti si na některé nástroje zkusí samy zahrát," ocenil Luboš Kubáček.