V letošním roce proběhl v pondělí 6. prosince ve dvanácti dílnách, například andělské, stromečkové, přáníčkové, floristické, pedigové, početní, kulaté, pečící a další. „Akce se vydařila a splnila očekávání žáků i rodičů. Děti měly možnost získat nové zkušenosti,“ uvedla ředitelka Drahomíra Urbanová.

Žáci ze ZŠ i MŠ si vybírali dle svého zájmu a svých dovedností a vytvořili množství vánočních dárečků a milých pozorností. V šupinaté dílně zase určovali stáří ryb a zabývali se mikroskopováním šupin.

V roli lektorů byli nejen učitelé ZŠ, ale i někteří rodiče (Malenovská, Helanová, Jelenová), kteří dětem věnovali i vlastní výrobní materiál. Výrobky zůstanou ve škole, aby si je mohli prohlédnout i prarodiče žáků, pro které se chystá tradiční vystoupení v nově rekonstruované tělocvičně za spoluúčasti obecního úřadu.

Obec přispívá rodičům při vstupu dítěte do první třídy částkou 2 tisíce a do šesté třídy 3 tisíce korun. Příspěvek na lyžařský výcvik činí tisíc korun na žáka. Díky zřizovateli je škola dokonale vybavena moderními pomůckami a didaktickou technikou.

ZŠ Voděrady přivítá každého zájemce o prohlídku školy a zve budoucí prvňáčky k zápisu v pondělí 17. ledna ve 13 hodin.

Drahomíra Urbanová a Jitka Handová