Budova školky v roce 2008 prošla celkovou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení, barevná fasáda, nová střecha, připojení na ČOV, modernizace kuchyně a veškerého zázemí). Zároveň byla škola rozšířena na současných 6 tříd. Nákladem 26 milionů Kč tak vznikla jedna z nejmodernějších mateřských škol v Královéhradeckém kraji.

Čtyři oddělení

Ucelený areál školy dotváří z jedné strany vlastní příjezdová komunikace s prostorným parkovištěm a ze strany druhé oplocená, stromy zastíněná zahrada s altány, zahradními hračkami, pískovišti a brouzdalištěm. Zahrada v současné době prochází úpravou po stavbě.
V původních budovách jsou 4 oddělení se stejnou rozlohou. Každá má třídu se stolečky i židlemi, která se zároveň využívá ke stravování, kabinet s pomůckami. Součástí každé třídy je malá kuchyňka, která slouží k výdeji jídla a mytí a uskladnění nádobí. Tyto třídy jsou standardně vybaveny dětským nábytkem. Nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům i odpovídajícímu počtu dětí, umožňuje snadný dosah dětem a volný výběr hraček, uspokojuje jejich přirozené potřeby, působí esteticky. Herny jsou pokryty koberci. Nábytek a uspořádání umožňuje dětem volný pohyb, vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem.

Dvě nové třídy

Ve 2 nových třídách nástavby je již zcela nový variabilní praktický nábytek (kontejnery, zásuvky na kolečkách) s kulatými rohy. Třídu a hernu oddělují mobilní paravány. S třídami původních budov jsou propojeny společnou kuchyňkou na výdej jídla.
Naše mateřská škola je předškolním zařízením, které nabízí podnětné prostředí. Výchovně vzdělávací program Všestranný rozvoj vychází z potřeb, možností a zájmu dětí. Každému dítěti se dostává takové péče a podpory, kterou individuálně potřebuje. Ovlivňuje celou osobnost dítěte, poskytuje mu základy pro zdravé sebevědomí a jistotu, učí dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve společnosti. Poskytuje základy pro celoživotní učení i základy chování a jednání v duchu etických a lidských hodnot.
Přejeme si, aby u nás každé dítě nalezlo spoustu kamarádů, umělo si hrát a spolupracovat s ostatními a odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.

Jana Součková, ředitelka MŠ