Oční onemocnění není jen výsadou dospělých. V posledních letech se lékaři setkávají s čím dál častějšími vadami zraku, a to i u těch nejmenších dětí.

„Dětské dioptrické vady jsou poměrně časté, nejvíce asi krátkozrakost. Bohužel není možné se očních problémů nijak vyvarovat. Určitou roli hraje dědičnost nebo také průběh těhotenství. Nejprve v rámci obrázků zkoušíme, jak malý pacient vidí. Vyšetření přístrojem je někdy složité, a to hlavně u velmi malých dětí,“ informovala oční lékařka z Rychnova nad Kněžnou Zdena Otčenášková.

Vývoj zraku probíhá zároveň s vývojem ostatních smyslových orgánů. U novorozenců je sluch mnohem dokonaleji vyvinut než zrak. Zrak se vyvíjí jako poslední. Mezi nejčastější dětské oční nemoci u patří krátkozrakost, dalekozrakost a šilhavost.

Pětadevadesát procent všech poruch vidění lze úspěšně léčit, pokud jsou odhaleny včas. Kontrola zrakových funkcí je však často velmi obtížná, zvlášť pak u novorozenců. Známá vyšetření pomocí různých písmen a znaků nedávají objektivní obraz o kvalitě zraku dítěte, protože u cílené skupiny ve věku 3-6 let nelze udržet pozornost. Díky projektu Zdravé oči našich dětí, zaměřeného na vyšetření zraku dětí mateřských škol na Rychnovsku nejmodernější screeningovou metodou, a to bezplatně, bude možné jednoduše, šetrně a hlavně včas odhalit oční vady.

„V rámci této iniciativy chceme přímo v mateřských školách, samozřejmě se schválením rodičů, provést screeningové vyšetření zraku. K tomu využijeme nejmodernější přístroj Plusoptix A09, který za tímto účelem zakoupíme,“ komentoval aktivitu rychnovských lvů současný prezident Lion Clubu (LC) Radim Dvořák a doplnil, že se nechali inspirovat od svých českobudějovických kolegů, kteří od září 2008 vyšetřili 1500 předškoláků. Celých 6,8 % dětí současné populace nemělo po vyšetření běžně užívanými metodami žádné potíže a přesto se u nich problém po provedené diagnostice novým přístrojem našel. Praxe, která probíhá na různých místech v republice již téměř 5 let ukázala, že u 3 % narozených dětí dochází k tupozrakosti, u 4 % vzniká šilhavost a každé čtvrté dítě trpí refrakční vadou.

Vyšetření zraku u dětí je často složité

Měření Plusoptixem A09 je velmi jednoduché a šetrné, trvá asi vteřinu. K měření není potřeba aplikovat oční kapky a je zcela bezkontaktní. Dítě sedí uvolněně na klíně jednoho z rodičů, případně učitelky mateřské školy a měření je prováděno ze vzdálenosti jednoho metru.

„Přijít se syny k lékaři na vyšetření je pro nás hotový horor. K neudržení jsou hned, jak se ocitnou v ordinaci a udržet je při koukání na obrázky déle než pár vteřin je prostě nemožné. Když jsem o této šetrné metodě slyšel, jako o nadstandardním a poměrně drahém vyšetření zejména u pražských odborníků, nedokázal jsem si to představit. Když nám však provedli měření, což trvalo skutečně jen pár vteřin, byl jsem překvapen. Za ohromnou výhodu považuji přenosnost přístroje, kdy dítě nemusí do nepopulární ordinace,“ uvedl člen rychnovského LC Jiří Zeman.

Projekt vítá i vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při rychnovském Městském úřadu Ludmila Cabalková. „Je však důležité vybrat správnou pilotní školku, která by neměla být ničím výjimečná. Potřebujeme zařízení , které co do počtu dětí a zaměstnanců bude podobné většině mateřinek na Rychnovsku. Pro nás je totiž důležité vědět, jak náročné na čas a lidi bude vyšetření všech dětí v jedné školce,“ vysvětlila vedoucí pracovnice MÚ Rychnov nad Kněžnou.

Nejkritičtějším obdobím pro vývoj vidění je první rok života dítěte, zejména jeho první polovina. V tomto období je zcela v rukou pediatra a záleží jen na něm, aby při nejasnosti či případné poruše zrakových funkcí případ včas konzultoval s některým z dětských očních specialistů. Ztracený čas v prvním roce života dítěte pozdním nebo nedokonalým stanovením diagnózy a nefunkčním léčebným plánem je pro vývoj vidění kritický a nenahraditelný!