Čestické žáčky vítala 1. září nově vymalovaná a vyzdobená budova základní a mateřské školy.

"Během prázdnin byl také, za podpory zřizovatele - obce Čestice, zvětšen a nově upraven prostor vedle školy tak, aby žáci mohli trávit co nejvíce času venku. Již nyní se všichni těší na přestávky, které v době příznivého počasí tráví aktivně venku i na venkovní výuku a další akce, které tento prostor umožní," prozradila ředitelka Helena Horská.

Základní školu bude v letošním školním roce navštěvovat 32 žáků, z toho 8 prvňáčků, kteří se dočkali slavnostního přivítání. V celé škole panovala slavnostní a radostná atmosféra.

"Také žáci vyšších ročníků vítali své mladší spolužáky. Slibovali, že budou prvňáčkům se vším pomáhat, což je na této malotřídní škole samozřejmostí. Nové školáky první den do školy doprovodili jejich rodiče, prarodiče i sourozenci. Všichni si vzájemně přáli, aby tento školní rok proběhl v klidu a pohodě bez nutnosti zavádět distanční výuku," dodala Helena Horská.

S novinkami vkročila do školního roku také Církevní škola v Borohrádku. Žáky a učitele tu ráno čekal hodinový, jakýsi seznamovací program ve třídách.

"V první třídě probíhal čilý ruch, opět je tu zcela naplněná kapacita třídy, škola uvítala patnáct prvňáčků. Ve škole o prázdninách proběhlo několik úprav, během září bude ještě namontována nová cvičná kuchyň. Dokončí se tím celé multifunkční pracoviště s dílnami a ponky. Žáci se zde učí vařit a pracovat v dílnách již od první třídy a to v hodinách pracovních činností. Další inovací je dokoupení interaktivních tabulí. Ve všech kmenových třídách školy nyní budou buď interaktivní tabule nebo panely. Tato technika bude uvedena do provozu také během měsíce září. Ve spojení se zánovní učebnou informatiky IT technika školy odpovídá nárokům 21. století," uvedla ředitelka školy Jitka Kadrmasová, která také popřála všem rodičům a žákům radostný vstup do nového školního roku.

V Základní a mateřské škole Albrechtice nad Orlicí zažilo svou premiéru prvního září nejen devět dětí, ale také tři učitelky. Prvňáčky tady vítala zástupkyně ředitelky, místostarostka obce a také zazněla státní hymna.

"Albrechtická malotřídka má samostatnou jen první třídu. Učitelkou pro prvňáčky se letos stala dosavadní učitelka z mateřské školy. Pro děti, které místní školku navštěvovaly, byl díky tomu přechod do školních lavic o to přirozenější, nemluvě o tom, že jejich učebna se nachází hned vedle té předškolní. Přestože tedy děti udělaly ve skutečnosti jen o pár kroků více, čekalo je zcela jiné prostředí," říká členka Eva Králová, která je členkou školské rady a také Rady obce Albrechtic nad Orlicí.

I tady musely děti podstoupit povinné testování, které obstarala pověřená firma. Pak už si vybraly svá místa před tabulí. Ředitelka školy letos sama odváděla svého syna do první třídy, proto ceremoniální úlohu v Albrechticích přenechala své zástupkyni, kterou doplnila místostarostka obce s předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti. "Přivítat nové spolužáky přišli také žáci druhé třídy s nacvičenou pohádkou O koblížkovi. Třídní učitelka představila dětem postavičku skřítka, který bude děti provázet celým školním rokem. Měl by být pro děti symbolickou oporou a pomocníkem, prvňáčci mu vyberou jméno, skřítek jim bude dávat odměny, učit se s nimi a jezdit na výlety," přidala perličku Eva Králová.

Z dětí postupně opadala počáteční nervozita, kterou nakonec zcela prolomilo vzájemné představování na koberci. Krátce před devátou hodinou pak všichni prvňáci odcházeli ze školy s úsměvem. V příštích dnech se prý mohou těšit na nové pomůcky, které využijí například při projektových dnech, etické a polytechnické výchově, na které škola získala dotace z Královéhradeckého kraje a Evropské unie.

"Nová třídní učitelka měla dnes premiéru také ve spojené albrechtické 2. a 3. třídě a čerstvá posila nastoupila také k předškolákům ve třídě Motýlci," doplnila Eva Králová.

Všichni si po zkušenostech z minulých let společně opakovaně přáli, aby se mohli scházet co nejvíce osobně. Úsměvy žáků byly totiž to, co chybělo všem učitelům během distanční výuky nejvíce.