V letech následujících jej chtějí využít pro posílení podnikatelských aktivit, budování infrastruktury a zvýšení konkurenceschopnosti regionu.

Dne 19. 4. 2011 se opět sešla Valná hromada destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, tentokrát v krásném prostředí hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. „Uplynuly bez dvou dnů dva roky ode dne založení naší společnosti, předsevzaté bylo splněno a nyní nastává čas udělat další důležité konkrétní kroky pro podporu cestovního ruchu,“ řekl Petr Fiala, znovuzvolený předseda společnosti.

„Destinační společnost byla úspěšná v žádostech o podporu projektů z Evropských fondů, v následujících letech bude investováno téměř 17 mil. korun do aktivit, které mají za úkol zvýšit návštěvnost a ekonomický výnos z cestovního ruchu a my vyzýváme podnikatele: Buďte u toho!! Především pro vás byla tato společnost založena,“ dodává Petra Šutová, ředitelka společnosti. Tento fakt potvrzuje, že na valné hromadě sdružení se stali členy dva noví podnikatelé – Matrix Hotels, s.r.o. provozující zmiňovaný Hotel Studánka a Kast spol., s r.o. provozující zámek Potštejn. Valná hromada potvrdila na čtyřleté období ve funkci předsedy Petra Fialu, novou místopředsedkyní se stala Michaela Zimová a správní rada doznala rozšíření na 11 členů, kdy její řady rozšířili hned čtyři podnikatelé. „Zapojení podnikatelů považujeme za nesmírně důležité, nyní následuje období „lámání chleba“, naše činnost směřuje k posílení cestovního ruchu a bez aktivního zapojení se podnikatelů to jednoznačně jít nemůže“, konstatoval Petr Fiala.

Co má destinační společnost v plánu ve zbytku letošního roku? Nabízet podnikatelům možnosti zapojit se do nabídky programů a produktů a následně se starat o jejich prodej a samozřejmě co nejvíce informovat veřejnost o své činnosti tak, aby si každý ve službách tohoto sdružení našel své. „ Není v tom nic jiného než najít sám v sobě zájem položit nám otázku. Máte mi jako podnikateli co nabídnout? A já si troufnu odpovědět, ano, máme, ale zájem na tom, aby se to podařilo, musí být oboustranný,“ říká Petra Šutová.⋌ Zuzana Müllerová

Nebojte se nám položit jakoukoli otázku: Orlické hory a Podorlicko, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Telefon: 494 322 052, 774 125 014, sutova@dsohp.cz