Ve čtvrtek 24. února pak muzeum spolu s východočeským pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správou CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou zve na druhou besedu, kde se bude hovořit na ožehavé a stále aktuálnější téma. Beseda s názvem Vlci v Orlických horách začne od 16.30.

K diskuzi zazní příspěvky zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Václava Pavla, který bude mluvit o jejich současném výskytu v Orlických horách, a Rudolfa Remeše, jenž pohovoří o ochraně stád. Za Svaz chovatelů ovcí a koz se sídlem v Brně vystoupí Tomáš Havrlant. Ten přiblíží život s vlkem za zády na Broumovsku a problematika z pohledu krajského úřadu bude tématem pro emeritního hejtmana a zastupitele Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána.

Setkání se koná v prostorách deštenského muzea, kde se bude také promítat film Vlci na hranici.