Dobrušským občanům chybí bufet a vadí jim málo parkovacích míst.

I město českého buditele má své problémy a starosti. Z ankety Rychnovského deníku vyplynulo, že dobrušské občany trápí parkování v centru města a absence možnosti rychlého stravování nebo mléčný bufet.

Ten v Dobrušce donedávna na náměstí existoval. Provozoval ho majitel Pekárny Marta Vít Svoboda a o likvidaci bufetu říká: „Nemohli jsme to nijak ovlivnit. Majitel dům prodal, a protože jsme v té době nemohli splnit požadavky nového majitele, museli jsme prostory opustit.“ Nový majitel nemovitosti – firma Gapa zřídila místo bufetu soukromý klub.

V Dobrušce se snad částečně situace zlepší otevřením nové cukrárny za poliklinikou.

Parkování bude v Dobrušce problém dlouhodobě. Myslí si to velitel městské policie Luboš Adamec: „Zvyšuje se počet aut a mnozí lidé jezdí domů i služebními auty. A prostory na parkování nejsou neomezené,“ říká. Doufá ovšem, že po 1. červnu, kdy bude parkování na náměstí placené, se střed města uvolní. „Lidé mohou využívat parkoviště za kinem a nebýt pohodlní těch sto metrů do centra dojít pěšky.“

Další zajímavosti se dozvíte v Dobrušce v 15.00 hodin.