Pojmenuj všechny kvetoucí rostliny, které cestou uvidíš. Kolik mravenišť najdeš podél cesty od koupaliště k hájence? Na rybníčku plavou vajíčka jednoho obojživelníka – nakresli jeho vývoj.

Takové a ještě další zajímavé úkoly plnily děti při oslavě Dne Země. A že se nám ta naše země ukázala v plné parádě – počasí bylo jako malované, všechno kvetlo a vonělo, ptáci zpívali, až jsme si s radostí zazpívali také. A víte, jaké kvetoucí rostliny děti cestou viděly? Smetanku, fialku, podléšku, prvosenku, sedmikrásku, podběl, orsej, plicník, barvínek, blatouch, sasanku. Všechny si je poctivě zapisovaly, některé i nakreslily. Mravenišť napočítaly deset, vskutku se letos mravenci činí. A vajíčka obojživelníka prozradila sama žába, která si je pěkně hlídala.

V dobré náladě jsme se vrátili na školní zahradu, kde nás čekalo milé překvapení. Po takovém výkonu bylo třeba doplnit kalorie a špekáčky opečené na ohni byly vynikající. Na závěr jsme uklidili celý školní pozemek a okolí školy – někteří lidé asi nevědí, že odpad patří do koše a ne přes plot k sousedům.

Děti a učitelé Základní školy
a Praktické školy Kolowratská
Rychnov nad Kněžnou