Návštěvníci si zde mohou nechat zdarma změřit krevní tlak, glykémii či saturaci kyslíku v krvi. Připraveny jsou ukázky správné hygieny rukou, první pomoci a zdravotnické péče na výukových modelech. Záchranná služba Královéhradeckého kraje představí svou techniku, organizace Mamma HELP preventivní program rakoviny prsu a organizace Čas je mozek prevenci cévních mozkových příhod.