Už v úterý proběhl také druhý kontrolní den na stavbě obchvatu. V předešlých 14 dnech se kromě dalších prací odvážela ornice a území se připravovalo pro archeologický průzkum.

Nejpozději do 30. června bude vybudována provizorní komunikace ve směru od Dobrušky, která bude v obou směrech využívána pro dopravu. Ta stávající podél nové opěrné zdi už nebude v provozu.