Všechny obavy týkající se budoucnosti chirurgie v Opočně, která spadá pod Oblastní nemocnici Náchod, se naplnily: K dnešnímu dni končí éra lůžkového oddělení chirurgie. Ani petice vyjadřující názor veřejnosti, ani série jednání zastupitelů města Opočna se zastupiteli Královéhradeckého kraje nepomohly.

Odevzdávají se klíče

„Jsou jasně stanovená pravidla: Dnes máme udělat inventuru a lékaři mají odevzdat klíče od služebních pokojů,“ sdělil bývalý primář oddělení chirurgie Milič Světlík. „Oficiálně jsem nyní lékař specialista,“ upřesnil Milič Světlík. Na dotaz, zda lidé přicházejí pacienti k ošetření ve stejné míře jako dříve, odpovídá: „Lidí chodí málo, je to zaviněno informacemi z různých médií o nízké kvalitě našeho zdravotnického zařízení a také tím, že veřejnost je nejistá v tom, jestli zde lékařská péče funguje či nikoliv. Chirurgická ambulance funguje, lůžkové oddělení už ne,“ zdůraznil současný stav Světlík.

Osud personálu

Co bude s personálem oddělení? „Jde o šest lékařů a mne a o 17 zdravotních sester,“ popisuje Milič Světlík. Dva mladší kolegové odcházejí do nemocnice v Náchodě, jeden do nemocnice v Rychnově. Co se týče sester, devět jich zůstává v Opočně, některé na interně, některé na oddělení následné péče.

„Osm sester odchází pryč. Dvě sestry, které byly z těch nejspolehlivějších a byly vždy ochotné pracovat při nočních směnách, dostaly výpověď pro hrubé porušení pracovního řádu – odmítly totiž pracovní zařazení, které jim bylo nabídnuto. Měly pracovat oddělení multidisciplinární JIP, což však neodpovídá jejich kvalifikaci a odbornému zaměření. Proto nemají nárok ani na podporu v nezaměstnanosti,“ řekl bývalý primář. Sám má lhůtu určenou na rozmyšlenou, zda nastoupí v nemocnici v Náchodě jako sekundární lékař, jak mu ústně nabídl ředitel Miroslav Vávra. „Zatím jsem se nerozhodl,“ řekl Milič Světlík.

Redakce deníku sleduje vývoj situace v Opočně po několik měsíců od počátku myšlenky zrušit v Opočně chirurgii. Ke stejnému datu byla zrušena souběžně i chirurgie v Broumově – toto zdravotnické zařízení je rovněž součástí Oblastní nemocnice Náchod. Důvodem, pro který muselo být oddělení uzavřeno, bylo podle vedení náchodské nemocnice nehygienické prostředí na sálech. Několik odborných posudků si odporovalo. Opočenská veřejnost včetně starosty Štěpána Jelínka považovala rozhodnutí uzavřít oddělení lůžkové chirurgie za politické a bez respektu k názoru občanů.