Zmíněná soutěž je jednou z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadatelem - Radou Evropy, aby soutěž v Česku zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu. Uskutečnilo se tak již 13 ročníků.

Ze zámeckého parku v Opočně.
Státní zámek Opočno zavřel park

Fotografické klání je určeno žákům a studentům základních a středních škol. Fotografie by měly vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz). Akce má podpořit zájem a znalosti o našem kulturním dědictví. Není to pouhá „fotografická akce“, spíše zážitek s tímto dědictvím spojený.