Nyní obyvatelům postižených obcí svitla naděje, že v budoucnu už čerpadla a vysoušeče snad nebudou třeba. Ivo Muthsam a starosta Tutlek Oldřich Moravec se sešli se zástupci státního podniku Povodí Labe.

"Zpracovává se studie odtokových poměrů oblasti Štědrého potoka. Poté budeme rýsovat systémová opatření korytem potoka počínaje tak, abychom zabránili při větších srážkách zahlcení vodoteče. V hrubých rysech už návrhy máme, jsou už roky obsaženy v územním plánu, studie je upřesní. Měly by tam vzniknout retenční objekty, tedy různé typy poldrů. To je ale věcí projektantů, výkupů pozemků, změny územního plánu a dalších kroků. Nebude to otázka jednoho či dvou roků, ale opatření potom budou mít velice dobrý účinek," ujišťuje Ivo Muthsam.

Zbyšek Středa: „Jiráskovi jsem nosil každý den noviny."
Zemřela osobnost kvasinské automobilky Zbyšek Středa

Studie by měla reflektovat kritické body na trase koryta, správce toku pak doporučil osadit v povodí Štědrého srážkoměrné stanice včetně varovného systému.

Zaplavené obce mohou žádat o dotaci

Na odstranění následků lokálních povodní, které po polovině června zasáhly několik obcí a měst na Hradecku, Jičínsku a Rychnovsku, kraj uvolnil tři miliony korun. Voda působila škody nejen na obydlích, obecním majetku, ale i na silnicích. A právě na odstranění škod na silnicích mohou nyní obce, které zasáhla v červnu a červenci velká voda, žádat peníze z nově vypsaného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury, a to až do 31. srpna. Celkem je stát připraven rozdělit 250 milionů korun. Výše jednotlivé dotace přitom může dosáhnout až 100 procent nákladů.

„Je dobře, že se stát podílí na opravách obecních komunikací, které poničily povodně. Rozpočty obcí jsou velmi napjaté, a proto je pomoc státu v této věci potřeba více než kdy jindy. Řidiči nerozlišují po čí silnici jedou, jestli je obecní, krajská nebo státní – důležité je, aby naše dopravní infrastruktura dobře sloužila a byla bezpečná,“ uvedl první náměstek kraje Martin Červíček odpovědný za dopravu.

Foto: HZS KHK
Po nehodě hrozilo, že se vůz zřítí ze stráně

Na místech, kudy se prohnala velká voda, pomáhali profesionální i dobrovolní hasiči z řady obcí.

„Během povodní náš integrovaný záchranný systém zafungoval skvěle, a děkuji proto všem, kteří se podíleli na zvládnutí odstraňování škod, které voda napáchala. Jsem rád, že nejenom kraj se podílí na kompenzaci těchto škod, ale že i stát podal pomocnou ruku našim obcím, pro které jsou takto náhlé investice velkou zátěží,“ poznamenal hejtman Jiří Štěpán.