Pracovat se na Rychnovsku začalo také na silnici III/30 431, která je spojnicí mezi Křivicemi a Ličnem. Rekonstrukce se týká průtahu obou obcí a také vsi Ostašovice. Důvodem je především nízká únosnost stávající vozovky.

Dojde také k rozšíření silnice v Křivicích a rekonstrukci křižovatky se silnicí III/30 432. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky. 
Dokončení je plánováno na půlku srpna.