Osud opočenské nemocnice, která je součástí Oblastní nemocnice Náchod, je stále nejistý, rozhodovat by o ní mělo počátkem listopadu zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.

Nemocnice stále štíhlejší

Přes veškeré snahy Opočna, aby byl ve zdejší nemocnici zachován co nejširší rozsah zdravotnické péče, došlo ke zrušení některých oddělení, nikdo neví, zda budou následovat další. Chirurgické oddělení bylo oficiálně zrušeno 9. září, fakticky však přestalo fungovat k 30. červnu. Důvodem uzavření ještě před oficiálním zrušením byla rekonstrukce oddělení, o které rozhodlo náchodské vedení, podle nemocničního personálu přitom žádná rekonstrukce neproběhla, z oddělení bylo pouze odvezeno zařízení a nábytek. Na počátku září byla zrušena JIP.

Jak vypadá v současné době využití celé budovy? Porodnice byla zrušena už v roce 2007 (tři roky po celkové rekonstrukci), po ní následovalo gynekologické oddělení, od té doby je celé patro nevyužité. Po zrušení chirurgického oddělení zůstal provoz pouze v suterénu, zatím zde funguje laboratoř a jednotlivé ambulance - interní, diabetologická a gynekologická. Je zde umístěna i chirurgická ambulance, v provozu je ve všední dny od 7 do 15.30 hodin. Pacienti, kteří potřebují ošetření mimo provozní hodiny, popř. v sobotu nebo v neděli, mají k dispozici Rychnov n. K., Náchod a Hradec Králové.

Záchrana z Polska?

Není však vůbec jisté, zda nedojde k dalšímu oklešťování, pracovníci nemocnice už nevěří ničemu a s obavami čekají na další rozhodnutí, stejné napětí vládne i na radnici. „Chápeme, že kraj musí řešit zdravotnictví v celém regionu, máme však obavy z dalšího zeštíhlování opočenské nemocnice. Z tohoto důvodu jsme přivítali nabídku polské společnosti EMC, která provozuje několik zdravotnických zařízení v Polsku a Irsku, v několika případech se jí podařilo zachránit nemocnice, které byly silně ztrátové. Společnost chce respektovat požadavky kraje na to, co by mělo v Opočně zůstat zachováno, zároveň by zde provozovala laparoskopickou chirurgii. Tato společnost podala oficiální písemnou žádost na kraj, bohužel o výsledku jednání nás kraj neinformoval,“ sděluje starosta města Štěpán Jelínek.

Po komunálních volbách zasedne v novém zastupitelstvu Opočna i Marian Slodičák, který je zároveň zastupitelem Královéhradeckého kraje.

Jak zachovat přijatelnou úroveň?

Sám Slodičák ale zároveň upozorňuje na mnohamilionové ztráty nemocnic.

„Tyto ztráty jsou každoročně hrazeny z prostředků kraje, tedy z daní všech občanů kraje. Musíme najít řešení, které by umožnilo zachovat zdravotnické služby na přijatelné a současně finančně únosné úrovni. Návrhy řešení zdravotnické péče v Opočně a okolí jsou nyní řešeny odbornou komisí v kontextu okresu Rychnov nad Kněžnou a Královéhradeckého kraje. Doporučení by měla být známá počátkem listopadu a budou projednávána a schvalována zastupitelstvem kraje 4. listopadu,“ informuje Marian Slodičák a dodává, že problém je celorepublikový, ztrátovost nemocnic lze částečně vyřešit změnou náhradových vyhlášek a obecně zprůhledněním finančních toků ve zdravotnictví v celostátním měřítku.

Dana Marková