„K vydání územního rozhodnutí (ÚR) došlo 6. 9. 2022. Proti ÚR ale byla podána tři odvolání, a tak nemohlo nabýt právní moci. Dne 7. 6. 2023 však vydalo ministerstvo dopravy rozhodnutí o zamítnutí odvolání a potvrdilo platnost ÚR. V dubnu 2022 byla uzavřena smlouva na zpracování projektu podrobného geotechnického průzkumu, jehož realizace bude v roce 2024 zahájena,“ uvádí poslední infoleták ŘSD i rychnovskému obchvatu.

V něm je také naplánován termín zahájení stavby ne na rok 2025, ale na rok 2027 a termín uvedení do provozu v roce 2029. Výběrové řízení by mělo proběhnout v roce 2026.

Z infoletáku k obchvatu Rychnova nad Kněžnou z ledna 2024.Z infoletáku k obchvatu Rychnova nad Kněžnou z ledna 2024.Zdroj: ŘSD

Denně Rychnovem nad Kněžnou projede okolo 15 tisíc aut, nejen osobních, ale i nákladních. Místní proto už léta netrpělivě vyhlížejí přeložku silnice I/14, která by kamiony z města odvedla.

obchvat  Rychnova nad Kněžnou na mapěobchvat Rychnova nad Kněžnou na mapěZdroj: ŘSD

Silnice první třídy I/14 je důležitým tahem spojujícím hned tři kraje a města a obce od Liberce až po Českou Třebovou. Rychnov nad Kněžnou má tu smůlu, že prochází i jím. Dopad na silné dopravní zatížení tu má i blízká průmyslová zóna. Podle prohlášení z jara 2019 bylo v plánu začít s budováním obchvatu Rychnova nad Kněžnou už v roce 2022.

Na podzim roku 2019 posunul aktualizovaný leták ŘSD zahájení stavby obchvatu až na rok 2026 a termín dokončení o dva roky později. Starosta města Jan Skořepa si tehdy na jednání v Praze vyžádal vysvětlení. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl mu slíbil, že se pokusí harmonogram přípravy stavby obchvatu přehodnotit. Podle nového, přehodnoceného harmonogramu měla stavba obchvatu započít v září roku 2023. Leták ze 7. června loňského roku předpokládal vydání stavebního povolení a vyhlášení výběrového řízení v roce 2025 a v tomtéž roce i zahájení stavby. Do provozu by měl být obchvat uveden o dva roky později.

Nápor turistů na vrchu Šerlich každý víkend komplikuje provoz v nejoblíbenější části Orlických hor. Krizi má pomoci vyřešit rozšíření parkoviště, které tam chystá obec Deštné v Orlických horách. První změny by mohli návštěvníci pocítit již v příštím roce.
S problémy na Šerlichu má pomoci větší parkoviště. Až pro 250 aut

Podle aktuálního lednového infoletáku ŘSD se začne stavět až v roce 2027 a cena bez DPH se blíží k jedné miliardě korun, jde o podstatně vyšší částku, než jaká se uváděla před půlrokem.

„Vybudování obchvatu silnice I/14 kolem Rychnova nad Kněžnou přinese významné snížení intenzity provozu. Nová přeložka na sebe převezme značnou část dopravní zátěže ve směru sever-jih. Stavba výrazně zlepší životní podmínky pro obyvatele města, jelikož dojde ke snížení emisí výfukových plynů a také hladiny hluku,“ informuje o přínosu obchvatu ŘSD.

Infoleták ŘSD z ledna 2024.Infoleták ŘSD z ledna 2024.Zdroj: ŘSD

Trasa obchvatu je situována na západním okraji města protne území sloužící jako louky, pole, pastviny a lesy. V jižní části města pak částečně zasahuje do zástavby skladových a výrobních areálů.

Stavba má začínat v prostoru okružní křižovatky ulic Štemberkova a končit v blízkosti Lipovky severně od Rychnova.

Data o stavbě v číslech

Hlavní trasa měří 4600 m, jde o celkem 96 stavebních objektů: 96.

Celková délka mostů na přeložce I/14 bude 330 m.

Součástí jsou 2 mimoúrovňové křižovatky, 2 úrovňové (1 okružní) a úprava jedné okružní

Vybudovány budou dvě protihlukové stěny v celkové délce 102 m.

Bude třeba upravit a vytvořit přeložky ostatních komunikací včetně cyklostezky, inženýrských sítí, vodohospodářských objektů (31), objetků elektro (25), trubních vedení (5).

Předpokládaná cena stavby: 978 703 856 Kč (bez DPH).

Zdroj: ŘSD