Emoce budí plán na stavbu nové linky závodu Isover společnosti Saint-Gobain v Častolovicích. Někteří obyvatelé městyse, ale i blízkých Čestic jsou totiž proti. A spolek Ekors, který proti stavbě vystupuje, své negativní stanovisko předal krajskému úřadu. Situaci nyní řeší ministerstvo životního prostředí a jasněji by mělo být zhruba během dvou měsíců.

„Je to pro nás komplikace, protože nás čekají další legislativní kroky," uvedl Lubomír Meller, manažer pro bezpečnost práce a ochranu životního prostředí Isoveru. Odhadovat, jak rozhodne ministerstvo nebo kdy by mohla linka v Častolovicích stát, prý nechce. Společnost tvrdí, že stavba třetí linky je v podstatě ekologická inovace a nedá se považovat za rozšiřování samotného závodu. Ten se totiž nebude rozšiřovat nad rámec územního plánu. Přesto má dojít k mírnému nárůstu výroby. Společnost chce novou linku umístit do jedné ze stávajících hal, kde je momentálně sklad. Koncen-trace emisí, konkrétně oxidu siřičitého, které závod v současné době vypouští do atmosféry, již nesplňuje nové normy. I proto dostal Isover od krajského úřadu časově omezenou výjimku – do roku 2020. Saint-Gobain by proto v Častolovicích chtěla vybudovat kyslíkovo-plynovou pec. Hlavním palivem stávajících kupolových pecí je koks, zatímco u třetí linky bude spalování probíhat právě za použití plynu.

Místní mají strach z dalších škodlivin

„Kyslíko-plynová pec nám umožní změnit způsob recyklace v rámci závodu. Spalování zemního plynu je obecně výrazně ekologičtější z hlediska emisí nežli u koksu," uvedl ředitel divize Isover Robert Kazda. Podle společnosti obyvatelé Častolovic vizuálně zaznamenají pouze nový komín, který bude obdobně vysoký jako ty současné, úpravy haly takřka nezaregistrují.

Ačkoli má plán společnosti kritiky, současné vedení Častolovic mezi ně nepatří. „Třetí linka se nestaví primárně kvůli tomu, aby se zvyšovala výroba, ale z důvodu nových emisních limitů, na základě kterých firma Saint-Gobain navrhla opatření ke snížení emisí v ovzduší," řekl starosta Častolovic Zdeněk Praus. Podle jeho slov je třeba si uvědomit, že fabrika v Častolovicích stojí již padesát let. „A jinak to nebude. Nyní je možnost využít nové technologie, která zmenší dopady na životní prostředí. Jiné varianty než tato tak ekologické nejsou," dodal starosta.

Na mysli má další možnost, jak by mohla společnost Saint-Gobain snížit vypouštěné škodliviny. Jedná se o částečné odsíření. Společnost momentálně meziprodukty z výroby téměř nevyváží na skládku, ale briketuje je. Při tomto procesu však dochází k uvolňování síry do ovzduší. Nové normy na vypouštění oxidu siřičitého však společnost nesplňuje. Řešením by mohlo také být částečné odsíření, při něm však vznikají odpady, které se vyvážejí na skládku.

Zástupci sdružení Ekors, které proti stavbě nové linky brojí, pořádají v pátek v Častolovicích protestní akci Nechceme další komín, na které budou prezentovat svá nesouhlasná stanoviska.