Podporu lze získat buď na projektovou přípravu nebo na samotné stavební práce. Projekty mohou být ukončeny až v roce 2021. Na výstavbu lze získat až čtyři miliony korun, na přípravnou fázi dva miliony. Vyhlášení dotačního programu musí schválit ještě krajské zastupitelstvo.

Žádosti pak lze podávat od 24. dubna do 13. května. O dotaci mohou žádat obce, města i dobrovolné svazky obcí, na jejichž území leží cyklotrasy dálkové nebo cyklotrasy, které na ně přímo navazují.

Němečtí vojáci v Opočně.
Němci brali cukrárny útokem, zavzpomínal na březen 1939 pamětník z Dobrušky