Cyklostezka vedoucí z Častolovic do Lípy nad Orlicí je dokončená zhruba po firmu Orsil, podle původních plánů však měla být v polovině prosince hotová celá. Důvodem byly převážně problémy v projektu, které se musely opravit a tím se stavba protáhla. Také se s ní místo v červnu začalo až koncem srpna, kvůli kontrole smlouvy na dotaci.

„Problém je v tom, že projektant nepředpokládal některé překážky, které se vyskytly. Rovněž byly problémy s pozemky, ty však jsou také již vyřešené. Jejich vlastníci naštěstí zmoudřeli,“ uvedla starostka Častolovic Jarmila Novohradská.

O tom, kdo bude financovat náklady navíc, se ještě bude jednat. Městys však s více finančními prostředky počítal. „Myslím si, že případná částka by mohla dopadnout v rámci předpokladů. Skládáme se na to s obcemi, v jejichž katastru cyklostezka povede, takže to máme rozpočítané. Zatím to vypadá, že bychom měli doplácet jeden milion sedm set tisíc korun, ale to se uvidí až ve finále,“ přiblížila Novohradská.

Další potíže můžou nastat s českými drahami, neboť chtějí přibližně za rok nebo dva rozšiřovat trať. Udržitelnost cyklostezky, která vede podél ní, je pět let. Avšak dráhy udělily svůj souhlas k tomu, kudy povede. Celá záležitost pak bude předmětem dalších jednání.

Nyní se pracuje hlavně před Orsilem, tedy podél hlavní komunikace. „Pokud vydrží příznivé počasí, firma , která cyklostezku staví, bude pokračovat, dokud počasí dovolí,“ raduje se starostka.

„Úsek v Častolovicích bude pro výstavbu nejnáročnější i z hlediska terénu, protože cyklostezka vede kolem železniční trati, kvůli kabelům pod ní vedoucím musí být rozebíratelná, bude tedy ze zámkové dlažby. Před firmou Isover také musí být požadované bezpečnostní prvky. Pak trasa povede mokřadem, kde firmu čekají poměrně náročné sanační práce, ale bude-li příznivé počasí, tak se bude i zde pokračovat,“ objasnila Novohradská.

Nejnovější událostí na cyklostezce je dřevěný, pětadvacet metrů dlouhý most, který byl do Častolovic přivezen v úterý ráno. „Pracovníci ho úžasným způsobem vmanipulovali do vymezeného prostoru cyklostezky,“ řekla starostka. Most byl však umístěn až včera brzy ráno. Čekalo se totiž na jeřáb, který přijel s velkým zpožděním.

Cyklostezka by měla být dokončena v březnu.