Start a cíl je v Opočně. Amatérští cyklisté startují 
v 11 hodin, profesionálové ve 13.00. Etapa měří 178 km a trasa vede přes obce a města Dobrušku, Ohnišov, Bohdašín, Olešnici v O. h., Deštné v O. h., kolem Masarykovy chaty, přes Orlické Záhoří, Říčky v O. h., Rokytnici v O. h., Javornici, Lukavici, Solnici a Trnov a končí okruhy kolem Opočna.

Amatérští cyklisté pojedou za normálního silničního provozu, pouze na vytipovaných křižovatkách bude jejich bezpečný průjezd zajištěn pořadateli a policisty dočasným omezením provozu. Profesionální cyklisté budou závodit v režimu pohyblivé silniční uzávěry prostřednictvím vozidel Policie ČR a pořadatelů. ⋌(sše)