Stavební odbor Městského úřadu zahájil územní řízení na novou cyklostezku Rychnov nad Kněžnou – Solnice – Ještětice. Realizace projektu se odhaduje minimálně na 15 milionů. Ty by měla získat Solnice na rozvoj průmyslové zóny.

„Město Rychnov nad Kněžnou zaplatilo polovinu nákladů na zřízení projektu, který přišel na více než dvě stě tisíc korun. Cyklostezka začíná ve městě u rozvodny a vede podél silnice první třídy přes slévárnu, kolem autobazaru až k solnickému hřbitovu,“ komentoval projekt rychnovský místostarosta Miroslav Richter s tím, že dál bude cyklostezka pokračovat až na druhém konci Solnice a odtud povede do Ještětic a do budoucna až do Bílého Újezdu.
„Půjde o neosvětlenou asfaltovou komunikaci o minimální šířce 2,5 až 3 metry, v zimě ale udržovanou,“ upřesnil uvolněný místostarosta.

Vedoucí rychnovského stavebního odboru při MÚ Petr Dušek potvrdil, že všechny potřebné doklady již mají k dispozici, a proto bylo územní řízení zahájeno. „Již při pozemkových úpravách se zde počítalo s cyklostezkou, a proto pruh u silnice kolem Solnice patří městu. Rychnov má souhlas majitelů pozemků, ale ke stavebnímu řízení jej již bude muset odkoupit,“ upřesnil podmínky Dušek.