Na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se na začátku srpna letošního roku objevilo rozhodnutí k záměru Navýšení kapacity výroby cukru a množství vypouštěných odpadních vod v Cukrovaru České Meziříčí.

„Ke zvyšování denní kapacity zpracování řepy dochází průběžnou modernizací, optimalizací procesů, zvyšující se automatizací, organizačními opatřeními a vyšší výtěžností cukru z řepy. Na vyšší denní produkci cukru se podílí i vyšší cukernatost pěstovaných odrůd řepy,“ stojí mimo jiné v záměru.

Kraj neshledal, že by mohl mít vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona EIA.

Podle Jakuba Hradiského, mluvčího společnosti Tereos TTD, pod níž cukrovar patří, se místní zvýšení hlukové ani dopravní zátěže v obci bát nemusí: „Cukrovar v Českém Meziříčí se nechystá jakkoliv navyšovat výrobu. Jsme limitováni množstvím cukrové řepy, kterou již mnoho let pěstují zemědělci na podobné ploše.“

V kampani 2021/22 byla denní produkce cukru ve zdejším cukrovaru 1150 tun, v zatím poslední kampani 2022/23 necelých 1000 tun denně, což bylo dáno horší kvalitou řepy v závěru kampaně.

„V kampani 2021/22 bylo zpracováno necelých 1 milion tun cukrové řepy, v roce 2022/23 lehce přes 1 milion tun cukrové řepy. Podobná čísla očekáváme i v dalších letech. Množství řepy je závislé na hektarových výnosech. Kampaň bude začínat v poslední dekádě září a končit bude nejspíš ve druhé polovině ledna. Konec kampaně v únoru je naprostá výjimka, která byla vloni způsobena velmi špatnou kvalitou řepy ke konci kampaně, a tím pádem zhoršeným denním zpracováním,“ vysvětluje.

V rozhodnutí kraje k charakteru záměru se uvádí: „Celkový trend směřuje k neustálému zvyšování ročního množství cukrové řepy a prodloužení cukrovarnické kampaně z 90 dní až na 135 dní.“

Se zvyšováním ročního množství zpracovávané řepy se v Českém Meziříčí nepočítá, ani nemůže. V současnosti je zpracovatelská i výrobní kapacita cukrovaru zcela naplněna.

Zajímavou historii cukrovaru sestavil V. Němeček s použitím fotografií Z. Tošovského,M. Ouhrabky a fondu obecního archivu. Podívejte se na některé z nich
V meziříčském cukrovaru pracovaly stovky zajatců

„Kampaně dlouhé 90 dní jsou již mnoho let minulostí, standard posledních let byl okolo 130 dnů, v kampani 2022/23 to bylo 149 dnů, což bylo způsobeno důvody zmíněnými výše a šlo o rekord. Protože nedochází k navýšení zpracování ani výroby, nemůže dojít ani k navýšení dopravní zátěže. Naopak, před několika lety jsme postavili v Českém Meziříčí nové silo na 50 tisíc tun cukru, díky čemuž odpadla nutnost dopravy cukru do externích skladů a pak zpět k zabalení, která byla praxí před stavbou sila. Stejně tak nemůže dojít ani k prodloužení provozu uhelné kotelny. Navíc je v plánu plynofikace kotelny cukrovaru v ČM, která bude v provozu od kampaně 2025/26 a přinese výraznou úsporu emisí,“ podotýká Hradiský.

Společnost Tereos TTD zahájila v loňském roce program tzv. dekarbonizace, jehož cílem je do roku 2032 snížit emise uhlíkových plynů o 50 % v porovnání s rokem 2022/23. Jde o rozsáhly investiční program, jehož součástí v ČM je nejen zmiňovaná plynofikace kotelny, ale také například projekty na využití odpadního tepla nebo další investice pro snižování spotřeby energií (modernizace zařízení atd.). /Zdroj: Tereos TTD/

Poslední řepná kampaň byla podle provozovatelů cukrovarů v Českém Meziříčí a Dobrovicích, které spadají pod společnost Tereos TTD, nejdelší v její historii. Mohly za to vrtochy počasí a s tím spojená zhoršená kvalita řepy. V obou závodech kampaň skončila až na začátku února. V cukrovaru v Dobrovicích trvala 138 dní, v Českém Meziříčí dokonce 149 dní.

„V obou případech jde o rekordní délku kampaně ve více než 190leté historii společnosti TTD. Bylo vyrobeno 346 tisíc tun bílého krystalického cukru, což je zhruba na úrovni loňské výroby. Jen pro zajímavost, toto číslo by stačilo k pokrytí spotřeby cukru v České republice. Vedle toho bylo vyrobeno 76 tisíc tun pelet, což je 25procentní pokles oproti předešlému roku, způsobený především optimalizací výrobního schématu v důsledku vysokých nákladů na energie,“ uvádí tisková zpráva společnosti TTD.

Tato památka, nejstarší v Českém Meziříčí, měla namále. Parta nadšenců se ho rozhodla zachránit. Patří k nim Vlastimil Šimek, na snímku ukazuje rodinu zdejšího mlynáře.
Rádi bychom zpřístupnili byt mlynáře, říká Vlastimil Šimek z Českého Meziříčí

Oba cukrovary přitom zpracovaly celkem bezmála 3 miliony tun cukrové řepy. Tu dodalo na 600 pěstitelů z plochy přesahující 38 tisíc hektarů. Výnos meziročně mírně poklesl, zhruba o 4 procenta, jde však stále o hodnotu nad pětiletým průměrem. Lepší výsledky cukrová řepa vykazovala v regionu z okolí Českého Meziříčí, kde průměrný výnos přesáhl 82 tun z hektaru.

„Průběh setí a vzcházení řepy byly velmi dobré a porosty vykazovaly před letními prázdninami dobrý potenciál. Nicméně letní vlna veder s nedostatkem dešťových srážek významně promluvily do stavu vegetace. Došlo, podobně jako v celé EU, k výraznému poklesu očekávaného výnosu. Vydatné srážky v září, a především teplý říjen, ale významně pomohly nárůstu objemu cukrovky. Nakonec byla úroda řepy objemově vyšší, ale s nižší cukernatostí,“ zhodnotil vegetaci cukrové řepy v roce 2022 agronomický ředitel společnosti Karel Chalupný.

Z procházky Českým Meziříčím. Dům Jakuba Němečka alias Jana Výravy.
Ve stínu cukrovaru. Projděte se ulicemi a uličkami současného Českého Meziříčí

Závěr kampaně prý negativně poznamenaly prosincové mrazy, následované výrazným oteplením. Z patnáctistupňových mrazů teplota povyskočila až na téměř jarní a více než třicetistupňový teplotní rozdíl přispěl k degradaci kvality řepy. To znamenalo náročný závěr kampaně. Podobné podmínky panovaly v sezoně 1993/94.

„Byli jsme nuceni provádět řadu opatření za plného provozu našich cukrovarů, abychom udrželi kvalitu vyráběného cukru, která je naší prioritou. To se nám nakonec bez kompromisů podařilo, což považuji za potvrzení vysoké profesionality našich zaměstnanců a flexibility našich provozů. Letošní kampaň považuji za maturitu jak u sebe, tak i u svých kolegů. Nabyté zkušenosti chceme zúročit v příštích kampaních,“ doplnil generální ředitel společnosti Martin Kolář. 

Celkově bylo v České republice v sedmi cukrovarech vyrobeno 580 tisíc tun cukru, což z ní dělá 5. největšího výrobce cukru v Evropské unii. Česko je čistým exportérem této komodity, jako jedné z mála v potravinářském a zemědělském sektoru. /Zdroj Tereos TTD/