Rychnovský starosta Jiří Rokl tvrdí, že město nezvyšovalo koeficient několik let, ačkoliv již tehdy mělo zákonnou možnost. „Vzniklou situaci nezpůsobilo zastupitelstvo ani vedení města, ale jde o celorepublikový problém. V případě, že se v pololetí situace v daňové výtěžnosti zlepší a my zažádáme do 30. června o snížení, bude pro rok 2011 platit dvojnásobný koeficient, který je základní sazbou daně z nemovitosti,“ uvedl.
Zastupitel Jiří Lorenc poukázal na příklad, že jediným městem v severočeském kraji, které navýšilo koeficient také čtyřnásobně, byl Jablonec nad Nisou. „Po petici občanů to zastupitelé vrátili na dvojnásobek. Já samozřejmě chápu vedení města a vedoucího finančního odboru, že mají snahu rozpočet co nejvíce naplnit, ale tentokrát jsme to všechno „vymlátili“ z občanů,“ míní.

Patnáct z devatenácti přítomných zastupitelů v listopadu podpořilo čtyřnásobné zvýšení daně z nemovitosti pro rok 2010.
Předseda finanční komise Josef Ješina (na fotografii vlevo) vystoupil na prosincovém zasedání s připomínkou člena výboru Petra Kodytka. Ten doporučil, aby vedení města vysvětlilo občanům argumenty pro schválení místního koeficientu pro daň z nemovitosti. „Já si myslím, že by bylo nejlepší podat tuto informaci veřejnosti v prvním možném vydání Rychnovského zpravodaje,“ navrhl Josef Ješina.
Jiří Rokl na to reagoval slovy, že se nebrání žádné diskusi. „Jsem ochotný vytáhnout na stůl všechny argumenty, které nás k tomuto navýšení vedli. Při sestavování rozpočtu jsme museli vycházet z předpokladu plnění ministerstva financí, který je pro nás víceméně závazný. Jestliže vláda nejdříve schválí rozpočet s třicetimiliardovým propadem a on se vyhoupne na dvě stě, není to skutečně naše vina,“ vysvětlil starosta, podle kterého nemá město možnosti jako vláda vydat dluhopisy. „My v tom zůstáváme se všemi povinnostmi, které nám jsou dány zákonem,“ dodal.
„Na posledním zasedání zastupitelstva jsem jako host s hrůzou zjistil, že městský rozpočet byl vytvořen a schválen za 1,5 hodiny. Prostě se nikdo nestaral o zkoumání výdajové části rozpočtu, ale pouze o nutnost navýšit příjmové strany,“ uvedl Josef Resch z Rychnova n. K.
Daň z nemovitosti jednou zvýšená radnicí na dvojnásobek a podruhé státem, rovněž o dvojnásobek, je pro rok letošní rok čtyřnásobně navýšena. „Z tohoto hlediska se Rychnov n. K. řadí ke kuriozitám v republice. Pan starosta se sice na zasedání holedbal, že se ono navýšení pokusí Rychnovákům vysvětlit. To ale podle mé informace půjde asi velmi těžko,“ míní Josef Resch.
„Jak se někdo mohl domnívat, že na prosincovém zasedání změníme názor a zvedneme ruce pro dvě procenta? Tak to již nebylo možné. Nešlo to ze zákonných důvodů. Nicméně jak původní trojnásobné zvýšení daně z června, tak i čtyřnásobek z prosince schválila většina zastupitelů napříč zastoupeným politickým spektrem, “ tvrdí Rokl.