Do projektu se zapojil také Liberecký, Středočeský a Ústecký kraj, spolupráce by měla trvat minimálně do roku 2022.

„Hlavní vizí projektu je vznik silné marketingové značky v oblasti cestovního ruchu na domácím a posléze i zahraničním trhu. Společně chceme vytvořit konkurenceschopný produkt, jenž bude sdružovat nabídku jednotlivých regionu,“ uvedl radní Pavel Hečko.

Pro tyto marketingové aktivity chtějí zástupci krajů získat další finanční prostředky díky společnému projektu, který bude předloží Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky. Předpokládané náklady projektu jsou 800 tisíc korun. Financování z poloviny obstarají jednotlivé kraje, druhou část nákladů by měla pokrýt státní dotace.

Předložení projektu ještě musí schválit krajští zastupitelé.   (vm)