Královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka OP představil dary pro Svatého otce u příležitosti jeho letošní návštěvy ČR, které budou reprezentovat východní Čechy a Biskupství královéhradecké. Dary mají různý charakter a budou předány různým způsobem – společný je jejich příjemce, sám papež Benedikt XVI.

DARY PRO SVATÉHO OTCE POPUTUJÍ TAKÉ Z VÝCHODU ČECH

Na prvním místě si zaslouží zmínku zbrusu nové kompletní vydání českého překladu tzv. Jeruzalémské bible. Ve zvláštní zdobené vazbě bude dar předán při setkání společenských představitelů ve Španělském sále Pražského hradu 26. září. Biskup Dominik Duka přiblížil význam tohoto díla: „Český překlad připravil tým pod vedením manželů Halasových podle francouzského originálu Jeruzalémské bible z konce 50. let 20. století. Je to překlad, který nejenom sleduje krásu jazyka, ale se svým biblickým aparátem také umožňuje studentovi teologie, knězi, katechetovi, aby mohl pracovat s Biblí na úrovni současné biblické a literární vědy.“

Dalším darem bude mimořádné „papežské“ číslo teologické revue Communio, které pod titulem „Pocta Benediktu XVI.“ přináší 25 jeho vybraných textů a přibližuje tak osobnost Josepha Ratzingera českému čtenáři. Papež také dostane dva dary připomínající loňské výročí 700 let založení katedrálního chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové – jednak stříbrnou pamětní medaili z dílny akademického sochaře Milana Knoblocha a jednak výpravnou knihu slovem i obrazem pojednávající o katedrále Svatého Ducha. Tyto dary by měl biskup Dominik Duka předat při slavnosntím obědě s Jeho Svatostí 28. září.

Dary trvalé intelektuální a umělecké hodnoty vhodně doplní dary vypovídající o úrovni českých potravin. Pivovar Tambor ve Dvoře Králové připravil Svatému otci luxusní dárkovou kazetu svého piva Tambor – světlý léžák 11%, které nedávno obdrželo cenu v soutěži Dočesná 2009 v Žatci. Střední průmyslová škola potravinářská v Pardubicích teprve upeče bavorský preclík ve tvaru iniciál „PB“ – papež Benedikt. Oba dary budou dodány na pražské arcibiskupství u příležitosti zmíněného slavnostního oběda s hlavou katolické církve. Apoštolská nunciatura, kde bude Benedikt XVI. při své návštěvě pobývat, bude moci pohostit vzácného hosta čerstvými smetanovými jogurty z Choceňské mlékárny a firma Backaldrin mu jako prvnímu nabídne svou pekařskou novinku – tzv. Biblický chléb, složený z ingrediencí, o kterých se zmiňuje přímo Bible.

O darech a jejich dárcích

1) český překlad Jeruzalémské Bible

Jeruzalémská Bible jako výsledek práce Jeruzalémské biblické školy patří k nejuznávanějším moderním katolickým překladům Písma. Je cenná nejen obsáhlým výkladovým aparátem, ale i samotným překladatelským přístupem k biblickému textu, opírajícím se o vědeckou práci (archeologie apod.) týmu překladatelů přímo ve Svaté zemi. Ještě před uveřejněním kompletního českého překladu byl pro Benedikta XVI. pořízen dárkový výtisk ve zlacené kožené vazbě.

Nakladatelství Krystal OP vydává teologickou a filosofickou literaturu, klasická díla teologie a duchovního života a dominikánské publikace. Karmelitánské nakladatelství, s nímž Krystal OP Jeruzalémskou Bibli vydává, je renomovaným vydavatelem křesťanské literatury u nás.

2) zvláštní číslo revue Communio

Jako výraz vděčnosti za účast na společenství víry připravila česká redakce mezinárodní katolické revue Communio číslo "Pocta Bendiktu XVI.", které v téměř pětisetstránkovém svazku předkládá reedici dvaceti pěti textů Josepha Ratzingera, jež byly v letech 1996-2009 v revue Communio publikovány.

Sdružení Communio je občanským sdružením, jehož hlavním úkolem je zajistit vydávání české verze Mezinárodní katolické revue Communio. Současnou redakci vede po P. Dr. Prokopu Brožovi nově Mgr. Petr Polehla z Univerzity Hradec Králové. Existence mezinárodní revue je od svých počátků spojena s postavou Josepha Ratzingera, současného papeže Benedikta XVI., který osobně podpořil také činnost české redakce revue Communio.

3) pamětní medaile k výročí královéhradecké katedrály

V roce 2008 k 700. výročí založení katedrálního chrámu Svatého Ducha vydalo Biskupství královéhradecké, město Hradec Králové a sdružení Katedrála 2008 pamětní medaili ve stříbře a bronzu. Z číslované stokusové řady stříbrných medailí dostane Svatý otec, jak se sluší, právě č. 1.

Sdružení Katedrála 2008 vzniklo účelově k uspořádání oslav 700. výročí královéhradecké katedrály z podnětu Biskupství královéhradeckého a ve spolupráci s městem, krajem, univerzitou a řadou osobností města Hradce Králové.

4) kniha o katedrále Svatého Ducha

Publikace Chrám Svatého Ducha v životě města a proměnách času, s podtitulem Katedrála a její sousedé, popisuje vedle církevních staveb v Hradci Králové také stavby světské, které v historii města hrály významnou roli. Symbióza duchovní správy, samosprávy a centra vzdělanosti byla hlavní ideou, kterou měli autoři na mysli při tvorbě této publikace. Fotografie jako nosná část díla pocházejí od Miroslava Podhrázského, textovou část zpracoval tým autorů pod Dr. Vladimírem Hrubým a redakcí Dr. Jiřího Němečka. Papeži bude kniha věnována v luxusní bílé kožené vazbě.

Vydavatelství a tiskárna Garamon se zabývá vydáváním regionálních knih, brožur a kalendářů. K jeho hlavní činnosti však patří tisk prospektů a reprezentačních zakázek typu výročních zpráv či propagačních materiálů. Dlouholetý úspěch společnosti je obrazem kvalitních technologických znalostí a především ochoty, slušnosti a poctivosti celého kolektivu firmy.

5) pivo Tambor

Věcný dar pro Svatého otce sestává z 8 lahví 0,75 l nejkvalitnějšího královédvorského piva Tambor, světlý ležák 11%. Lahve jsou spolu s ručně psaným věnováním umístěny v proskleném pamětním sekretáři, speciálně zhotoveném pro tuto významnou událost místním uměleckým řezbářem.

Společnost EPOS CZ byla založena v roce 1996, její hlavní činností je provádění občanských i průmyslových staveb. V roce 2008 byl vedle těchto činností vybudován rodinný pivovar, který od letošního února nabízí pivo značky Tambor – světlý ležák 11% získal zlaté ocenění v mezinárodní degustátorské soutěži Dočesná 2009 v Žatci.

6) bavorský preclík od potravinářské školy

Žákům potravinářské školy je velkou ctí Svatému otci vlastnoručně upéci a věnovat Bavorský preclík jako symbol jeho rodiště. Preclík bude vyroben ve tvaru písmen PB a dárkově zabalen. Dar bude vyroben pod odborným dohledem zdejších učitelů spolu s odborníky rakouské firmy Backaldrin.

Chléb je Boží dar a na Střední průmyslové školy potravinářské Pardubice, jediné škol svého druhu v ČR, se ho žáci učí péci po dobu svého čtyřletého studia. Škola s 250 žáky v tomto roce slaví již 90 let od svého založení.

7) čerstvé jogurty z českého mléka

Choceňské smetanové jogurty, dodávané do obchodních sítí v ČR pod obchodní značkou Max, jsou známé svou vysokou kvalitou, vynikající chutí a tradicí, které je řadí mezi nejoblíbenější jogurty, především u náročných spotřebitelů. K výrobě je používáno výběrové mléko z oblasti Podorlicka ve východních Čechách.

Choceňská mlékárna je prosperující mlékárna s tradicí, založená v roce 1928. Výrobce smetanových jogurtů, pomazánkových másel, pomazánek a klasického tvarohu, výrobků, které dodává do většiny obchodních sítí v České republice. Zpracovává mléko od zemědělců z oblasti Podorlicka. Patří mezi středně velké firmy s ročním obratem 0,5 mld. Kč, je součástí českého mlékárenského holdingu ACCOM.

8) pekařská novinka „Biblický chléb“

V brzké době bude na největší světové pekařské výstavě IBA v Düsseldorfu představen a poté na trh uveden nový výrobek „Biblický chléb“; ten se vyznačuje tím, že jsou pro jeho výrobu použity suroviny zmíněné v knize knih, Bibli. Majitel firmy se rozhodl, aby prvním konzumentem byl Svatý otec Benedikt XVI. Za podpory biskupa Dominika Duky se tento chléb objeví mezi dary pro Svatého otce.

Firma Backaldrin se sídlem v Astenu, se zabývá výrobou a prodejem přípravků a směsí pro pekaře a cukráře. V současné době dodává do cca 70 zemí světa. Krédem majitele firmy je kvalita a nové trendy. Mezi nejznámější výrobky patří Kornspitz.