PETR DUJKA
majitel zámku 
v Doudlebách nad Orlicí
Ač se snažím sebevíce, vnímám to bohužel poněkud rozpolceně. Pro ty, kteří v dané obci nebydlí, je obchvat jistě přínosem.
Pochybuji, že by si v současné zrychlené době někdo přál projíždět obcemi ve frontách aut, skrz oblaka výfukových zplodin, navíc se všemi přechody, semafory, uzavírkami a jinými omezeními.
Nesmíme však zapomínat na ty, kterým obchvat nejenže nepomůže, ale může je doslova připravit o chleba: hotely, restaurace, památky, lokální obchody a všechny ty, kteří jsou na okolním provozu závislí. A ke kterým již „obchvatáři" nikdy, nebo téměř nikdy nezavítají.
A pokud ano, pak marně, protože mnozí z nich již budou mít stejně zavřeno.

RADKA POLÍVKOVÁ
ředitelka ZŠ Masarykova
Rychnov nad Kněžnou
Stavět obchvaty? Určitě ano, ale ne zase za každou cenu. Když vidím, co se spustilo budováním kruhových objezdů, které z pohledu řidiče nejsou vždy přínosem, trochu se bojím, aby se za chvilku nevytvářely objezdy, nadjezdy a podjezdy všude tam, kam se vejdou. Provoz houstne, počet vozidel narůstá geometrickou řadou. V mnohých místech je velký problém přejít z chodníku na chodník.
Jezdím do práce na kole, blahořečím cyklostezkám, které ovšem někde skončí a cyklista buď riskuje na silnici, nebo porušuje pravidla jízdou po chodníku.
Musíme všichni dodržovat pravidla, být tolerantní, ale ono se to snadno řekne. Skutečnost bývá docela jiná.
Pokud obchvaty zpříjemní život obyvatelům měst a obcí, aby nebyli tolik rušeni dopravním provozem, je to určitě dobrá cesta.
Důležité je, aby o nich rozhodovali zodpovědní lidé, kteří si dokáží plně uvědomit, že mění svým rozhodnutím i ráz krajiny.