Rychnovský deník se na tyto otázky zeptal. Nutno podotknout, že odpovědi dětí byly víceméně správné.
Většina z nich ví, proč je revoluce nazývána sametovou a dokáže i nastínit události listopadových dní, především pak 17. listopadu.

Některé odpovědi se však zdají být „naučené". Chybí spontánnost projevu. Je to pochopitelné.

Tyto děti v době socialismu nežily a toto období znají jen z vyprávění rodičů a prarodičů, televize a z hodin dějepisu a vlastivědy. A to leckdy spíše okrajově. Otázka je však jiná. Zajímá žáky a studenty vůbec předlistopadová doba a chtějí o ní slyšet?

„Pro nás mladší je to den, kdy nemusíme do školy," vyjádřila se například jedna ze žákyň základní školy.