Není tomu tak ale na ZŠ v Podbřezí. „Co se v mládí naučíš…“ tak byl totiž nazván projekt, jehož realizace byla na naší škole pod zámkem Skalka zahájena v lednu letošního roku.

Škola díky němu nabízí tři kroužky, které mohou po vyučování žáci navštěvovat a které mají v dětech podnítit zájem o řemesla a výuku technických a přírodovědných oborů. Zájem dětí a naplněnost kroužků dokazuje, že jde nepochybně o smysluplnou aktivitu. V kroužku nazvaném Šídla se děti setkávají a seznamují s různými řemesly a zkouší si vyrábět vlastní výrobky. Nyní se už mohou pyšnit mimo jiné šperky vyrobenými z hmoty Fimo a vlastnoručně upletenou pomlázkou.

V přírodovědném klubu si děti více všímají světa kolem nás a jednoduchým pozorováním se učí chápat zákonitosti různých přírodních jevů, s kterými se mohou setkat. A tak ti, kdo kroužek navštěvují, už dnes například ví, jaké jsou funkce a zvláštnosti ptačího peří.

S velkým nadšením byl také dětmi přijat kroužek Makovičky. V čase, který je zaměřen na matematicko-logické hry, děti především zkouší řešit různé rébusy a hlavolamy, věnují se hrám zaměřeným na logiku a zdokonalují svou prostorovou představivost. Všechny tyto činnosti jsou pečlivě a důmyslně vybrané a děti oslovily natolik, že se k nim rády vrací i v každé volné chvíli, kterou mají ve školní družině.

Žáci v průběhu realizace projektu čeká mnoho aktivit včetně exkurzí a soutěží, o kterých vás ještě budeme informovat.

Radomila Zelená, ZŠ Podbřezí