Nejvýznamnější akcí, kterou v současné době ještě realizujeme, je vybudování nové kanalizace a čistírny odpadních vod. Momentálně se již dokončují terénní úpravy. Tato stavební akce vyšla celkem na částku přes 80 milionů korun. Na výstavbu jsme ale využili také dotace. V obci jsme nedávno vybudovali šest sociálních bytů, které už jsou v současné době plně obsazené.

Zaměřili jsme se také na protipovodňová opatření a v obci jsme proto zajistili bezdrátový rozhlas. Tato investice vyšla na dva miliony.

Co se týče kulturních akcí, v květnu chystáme velké oslavy. Sbor dobrovolných hasičů v Číčové totiž slaví 130 let od založení sboru. Toto významné výročí oslavíme 23. května. 

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" přinášíme každé úterý. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce (mohou nastat i výjimky).