Jako obec jsme dostali finanční prostředky z operačního programu na zateplení budov, a to školy a prodejny.

Do školy se pustíme během letních prázdnin. Nicméně na budově prodejny, kde je také místní hospoda, jsme již pracovali.

Zhruba před týdnem jsme ji museli uzavřít, stavební práce jsou ještě nedokončené, znovu začneme až na jaře. Hospoda s prodejnou by měla vyjít na tři miliony osm set tisíc a škola o jeden milion více, tedy čtyři miliony osm set.

Z kulturních akcí pořádáme každoročně již tradiční  ples základní školy, jedná se už o téměř šedesátý ročník, který se koná 24. ledna na Vrbici.

Našim obyvatelům bych chtělo do nového roku popřát na prvním místě hlavně zdraví a také to, aby se otočila k lepšímu naše ekonomika ve státě. Aby mělo co nejméně lidí existenční problémy.
Rubriku „Co je nového, pane starosto?" budeme přinášet každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce.