Město jako jedno z mála v republice nemělo vlastní čistírnu odpadních vod. Teprve nyní se podařilo dlouholetý a palčivý problém vyřešit. Čistírnu nevyužívá pouze Solnice, ale i její spádová obec Ještětice a sousední Kvasiny. „Teprve rozvoj průmyslové zóny pro zdejší automobilku ukončil několikaleté čekání a umožnil vybudovat centrální čistírnu odpadních vod a nezbytnou část nové městské kanalizace. Dosud používaný systém jednotné kanalizace v kombinaci se soukromými septiky zatěžoval životní prostředí a hlavně už nesplňoval nároky České republiky a Evropské unie platné pro tuto kategorii měst,“ uvedl včera starosta Ladislav Kubíček.

V listopadu před dvěma lety zahájil dodavatel díla, stavební akciová společnost, která vznikla právě ve městě, práce na 12 532 metrech gravitačních stok, 2 522 metrech kanalizačních výtlaků a 4 čerpacích stanicích. „Na jaře následujícího roku začaly práce na samotné čistírně. Ta je navržena jako plně automatická mechanicko–biologická jednotka. Její činnost je řízena dálkově z centrálního střediska provozovatele, kterým je rychnovský Aqua servis,“ pokračoval starosta.

Čistírna přišla na 174,2 milionu korun. Sto procent nákladů projektu šlo ze státní „kapsy“. „Na ostatních souvisejících nákladech neinvestičního charakteru se podílelo jak město Solnice, tak obec Kvasiny,“ dodal Ladislav Kubíček.

 

 

Novou solnickou čistírnu odpadních vod, kterou provozuje AQUA servis Rychnov n. K., postavila akciová společnost Miroslava Hostíka. Ten ktomu řekl: „Jsme rád, že jsme mohli realizovat tento projekt vmístě, kde vznikla naše společnost.“ Už více než měsíc čistírna funguje. Jde o zkušební provoz. Občané Solnice a okolí se mohou těšit i na chystaný den otevřených dveří.

Stavba si vyžádala finanční injekci ve výši 174,2 milionu korun. Tyto náklady hradil stát. Čistička je projektována pro potřeby Solnice, její spádové obce Ještěřice a sousedních Kvasin. Jde o moderní zařízení, které lokalitě scházelo. Stávající systém septiků a podobně byl nejen zastaralý, ale i nevhodný vůči životnímu prostředí.

Město navíc bylo jedinou obcí vrepublice se statutem města, které nemělo vlastní čistírnu odpadních vod, ani nebylo na žádnou připojené. Takové zařízení mají mnohdy podstatně menší obce. Jednou znejmenších, tedy do počtu obyvatel jsou Říčky vO. h. Tady jde však opět o raritu. Horské středisko samo o sobě má starousedlíků jen hrstku. Ovšem vlyžařské sezoně a vletní vesnice hostí až tři tisíce lidí.