Z ekonomického i ekologického hlediska je výhodná varianta tepelných čerpadel, kterou volí především mladé páry.

Teplo na požádání

Topné sezony začíná1. září a trvá do 31. května. Letos byly domácnosti vytápěny dodavatelem Tepelné hospodářství a.s. Rychnov nad Kněžnou, který má přibližně 3 tisíce odběratelů, od 20. září. Podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu se aktivní topná sezona začíná od chvíle, kdy po dobu dvou dnů s výhledovou předpovědí počasí klesne teplota na 13 stupňů Celsia. „Vytápění jsme ale připraveni zahájit na žádost odběratelů, jako první většinou žádají ředitelé mateřských škol, charita nebo zástupci sdružení bytových vlastníků,“ vyjádřil se za Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou Jan Valchař.

Čím topit

Při stavbě nového domu se při volbě systému vytápění občané rychnovského regionu nejčastěji rozhodují podle lokality. V místech, kde byl zaveden plyn, se topí plynem, v horských oblastech v privátním sektoru se lidé přiklánějí k tuhým palivům či dřevu (teplovzdušné krby či kachlová kamna), finančně nákladnější je elektrické vytápění, v poslední době se zvýšil zájem o tepelná čerpadla, která jsou také nejvýhodnější z ekonomického hlediska, nevýhodou je vysoká počáteční investice. Obdobné náklady za zimní období představuje vytápění rodinného domu tuhými palivy, a ačkoliv se předpokládá zdražení zemního plynu, stále se vytápění plynem vyplatí více než elektřinou.

Státní fond nabízí dotace

Z hlediska ekologického jsou doporučována jako nejvhodnější právě tepelná čerpadla či systémy vytápění pomocí obnovitelných zdrojů. Málo známým faktem je možnost získání dotace od Státního fondu životního prostředí ČR pro žadatele, který nahradí kotel či kamna na fosilní paliva za moderní kotel na biomasu či tepelné čerpadlo nebo si pořídí solární systém do 31. prosince .2008. „Na dotace dosáhnou žadatelé ze starší zástavby, nikoliv novostavby,“ upřesnil Martin Hanousek, člen Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř.

IVA RŮŽIČKOVÁ