Chodci to budou mít nadcházející zimu možná zase o trošku těžší. Nejvyšší soud se totiž v rozsudku z letošního roku vyjádřil v tom smyslu, že chodec je spoluzodpovědný za své případné zranění na neuklizeném chodníku.

Vedle sněhu a ledu na ulici tak možná někoho překvapí i zamítavé stanovisko v případném soudním sporu. Po přechodu zodpovědnosti za stav chodníků z majitelů přilehlých nemovitostí na obce totiž většina samospráv rezignovala na údržbu všech komunikací a zaštítila se smlouvou s pojišťovnou.

Ani to však neznamená, že zraněný chodec bude automaticky vyplacen z této pojistky. Již před zmíněným soudním verdiktem přistupovaly pojišťovny ke každému případu jednotlivě.

Tak tomu je i v případě Rychnova nad Kněžnou, který již dříve uzavřel smlouvu s pojišťovnou. Podobně jako v jiných městech se ani zde všechny chodníky neudržují.

„Na našich stránkách uveřejňujeme seznam komunikací, které se udržují. Pro chodníky, které nejsou na seznamu, existují vždy alternativy, takže to není tak, že by se někdo někam nedostal,“ uvedla Michaela Zimová, místostarostka Rychnova nad Kněžnou.

Za rok 2010 evidují v Rychnově 13 úrazů chodců, z nichž 9 bylo odškodněno. Za letošek je to doposud 6 případů a dva lidé už dostali peníze. Ostatní žádosti byly buď zamítnuty, nebo nejsou dosud dořešené.

„Případy řeší naše pojišťovna. Pokud se prokáže oprávněnost, podílí se město spoluúčastí ve výši 1000 korun na jeden úraz,“ uvedl Jiří Brandejs, vedoucí oddělení silniční úřad v Rychnově.

Pojišťovna ve svém závěru zohledňuje všechny okolnosti, které vedly ke zranění chodce. Malou šanci pak má ten, kdo vyrazí navzdory varování meteorologů před kalamitním stavem, kdy je pro technické služby velice obtížné zajistit schůdnost všech udržovaných komunikací.

Chodec musí chtě nechtě počítat s tím, že je spoluodpovědný za své případné zranění. I tak ale v Rychnově zaznamenali výplatu pojistného ve výši 70 000 korun člověku, který si poranil vazy. Nejčastější sumy se však pohybují okolo dvou až tří tisíc korun.

Většina zraněných chodců se přesto pokusí nějakou tu finanční záplatu na svou bolest získat. Jak v takovém případě správně postupovat?

„Hlavní je zajistit si důkazy a pokud možno svědky. U soudu totiž nerozhoduje spravedlnost, ale právě důkazy. Pokud je to možné, je dobré zavolat třeba příbuzného, který místo úrazu nafotí. Od svědků je nutné vzít si kontaktní údaje,” řekl Jaromír Jeřábek, advokát z Rychnova nad Kněžnou. Zároveň dodal, že po rozsudku nejvyššího soudu, který ukládá povinnost předvídat, bude dost obtížné se práva na odškodnění domoci.

Jak požádat o odškodnění

• Hlavní je zajistit si důkazy o tom, kde a jak se úraz stal. Nejlépe svědectvím přítomných lidí.

• Pokud není svědek, přivolat příbuzného či známého, který okolnosti zadokumentuje. Například nafotí stav komunikace.

• Zajistit si lékařskou zprávu.

• Obrátit se s důkazy na majitele konkrétní komunikace.