Již patnáctý ročník soutěže znalostí a dovedností v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na chladící a klimatizační techniku byl součástí doprovodného programu stavebního veletrhu mezinárodního významu, který hostilo brněnské výstaviště od 23. do 26. dubna.

Letošní klání se odehrávalo mezi Střední školou polytechnickou Brno, Střední školou technickou a dopravní Ostrava a Střední školou zemědělskou, ekologickou a Středním odborným učilištěm chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí.

Soutěžilo se ve třech kolech, kdy všichni žáci absolvovali jak vstupní test, tak i ústní zkoušku a druhý den praktickou část, pro kterou byla vymezena doba sedmi hodin. Její první polovina spočívala v montáži bytové klimatizace včetně elektrického zapojení a zkušebního provozu.

Druhá polovina úkolu spočívala v zapojení elektrického obvodu s jednofázovým rotačním motorkompresorem.

Uspěli v družstvech i jednotlivcích

Školu reprezentovali žáci třetího ročníku David Chaloupka a Vojtěch Drábek, kteří vybojovali první místo v kategorii družstev. Vítězství v kategorii jednotlivců si odnesl David Chaloupka. Právem jim náleží nejenom hodnotné ceny (speciální přístroje pro servis a opravy chladících systémů), ale i velká gratulace a poděkování za jejich svědomitou přípravu a reprezentaci v tak perspektivním oboru, který se na naší škole vyučuje již od roku 1953. Naši absolventi se úspěšně realizují v nejprestižnějších zahraničních i tuzemských firmách.

J. Chaloupka, SŠZE a SOU CHKT