Již z názvu je patrné, že jde o objekt patřící k horám. Nejprve však něco z historie.
Obec Sněžné se kdysi dávno jmenovala Sněžný. Převzala jméno podle potoka, na jehož březích byla kdysi založena. Koryto potoka bývalo v zimních měsících zasypáno sněhem (Sněžný potok). Prvně se připomíná v roce 1524.

Číslo popisné 1

Jeden z rustikálních statků v horní části obce dostal při nařízeném číslování domů v roce 1771 číslo popisné 1.
Tehdy byl jeho držitelem Jan Vaněček, který se kromě polního hospodaření zabýval obchodem s plátny. Vaněčkovým se narodila dcera Josefa, později panímáma mlynářka z Babičky Boženy Němcové. Následně velký statek převzal syn, který jej po třech letech prodal Andreasovi Vogelovi ze Sedloňova.

Statek vyhořel

Statek v roce 1820 vyhořel. Na stejném místě postavil v roce 1822 majitel Voghel jednopatrový roubený dům s pokoji, sklady, chlévy a kolnami.
Andreas Vogel i jeho nástupci rozšířili obchod s plátny. Plátenická manufaktura v čp. 1 dosáhla největšího rozkvětu v roce 1859. V následném období se přestalo dařit a v roce 1883 obchod s plátny zcela zanikl.
O devět let později – v roce 1892 – vyhořely chlévy a kolny. Statek přišel na buben a připadl největšímu věřiteli – novoměstské spořitelně.

Ze zápisů kronikáře

Po slavném roce 1918, kdy vznikl samostatný československý stát, koupili budovy manželé Vebrovi z čp. 4 ve Sněžném. Darovali je svému synovi Vendelínovi, který v roce 1957 vstoupil do Jednotného zemědělského družstva Sněžné. Po jeho smrti v roce 1973 koupilo dům výrobní družstvo Velorex z Hradce Králové a zřídilo z něho pro své členy a jejich rodiny rekreační zařízení s názvem „CHATA HORALKA".
Tolik z letitých zápisů kronikáře obce Sněžné Josefa Bělobrádka.

Pro všechny generace

Název i využití objektu přetrvalo až do dnešní doby. Pouze se změnil majitel.
Objekt slouží všem generacím – dětem, mládeži, studentům, jednotlivcům, rodinám s dětmi, sportovcům, hudebním a tanečním souborům, důchodcům a v neposlední řadě zdravotně postiženým osobám. Horalka je bezpečným přístavem, z něhož lze „vyplout" za krásami Orlických hor. Je bránou, která se otevírá pro návštěvníky malebného východočeského pohoří.

Bližší informace o turistické chatě Horalka ve Sněžném lze nalézt na webových stránkách www.chatahoralka.cz.
Zaměstnanci Horalky se těší na nové hosty během zimní i letní sezony. Všem návštěvníkům Orlických hor přejí krásné zážitky při pobytu na chatě a na cestách krásným nejbližším okolím. (jm)