„Zdravotní pojišťovny totiž hradí jen část práce, kterou odvádí zdravotní sestry v domácí péči. Naše kvalifikované sestry pak odchází pracovat do nemocnic nebo ze zdravotnictví vůbec. Pro pojišťovny se jedná o relativně malé peníze – celá domácí péče tvoří 0,7 % výdajů zdravotního pojištění. Ovšem pro nás jde o částky likvidační. Když se domácí péče zhroutí, bude stát pro pacienty potřebovat dvakrát víc lůžek, než má pro následnou péči nyní,“ řekla Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové. „V médiích sice zaznívají zprávy o navyšování mezd do zdravotnictví, ale mlčí se o tom, že zdravotních sester v domácí péči se to vůbec netýká. Přitom jejich odborná péče, indikovaná lékařem, vyžaduje nejen profesionalitu, flexibilitu, ale i psychickou odolnost. Sestřičky v domácí péči nemají za zády lékaře, jako je tomu v nemocnicích. V terénu jsou samy za sebe a nezřídka se musí umět rozhodnout ve složitých situacích. Pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přičemž se ve službách střídají. Někdy narážejí kromě řešení zdravotních potíží i na složitou sociální situaci pacientů,“ vysvětlila Dita Kujovská, koordinátorka středisek Charitní ošetřovatelské služby v královéhradecké diecézi.

V současné době jsou do domácí péče propouštěni i pacienti, kteří by ještě před pár lety museli zůstat v nemocnici. Doba hospitalizace se výrazně zkrátila a doma se tak ocitají lidé, jejichž zdravotní stav by ještě nedávno vyžadoval výhradně péči na lůžku zdravotnického zařízení. Takovým příkladem jsou kvadruplegičtí pacienti, nebo pacienti odkázaní na umělou plicní ventilaci. Charitní sestřičky jezdí i do okolních obcí v okruhu desítek kilometrů, a to za každého počasí a v každé denní i noční době.

Ilustrační fotografie.
Diecézní charita se připojila k protestu

„Mzdy našich sester se generují z úhrad od zdravotních pojišťoven, které značně ušetří už na tom, že je pečováno o pacienty mimo nemocniční zařízení a na tom, že nám tuto péči uhradí jen částečně. Náklady na pohonné hmoty, zdravotnický materiál, energie, vzdělávání personálu už se za posledních deset let znásobily, úhrady ale ne,“ řekla Dita Kujovská a pokračovala: „Záleží nám na našich pacientech, a proto věříme, že i sestrám domácí péče budou vytvořeny důstojné podmínky pro výkon tak náročné práce.“

Charity v hradecké diecézi provozují celkem 13 středisek domácí péče – charitní ošetřovatelské služby (CHOS), v nichž pracuje 189 zdravotních sester, které ročně vykonají u 8 436 pacientů 386 922 návštěv. Deset středisek CHOS poskytuje také domácí hospicovou péči. Prožít poslední dny života doma a v kruhu svých blízkých umožňují těžce nemocným a umírajícím také 3 mobilní hospice.

Mladí dokumentaristé z Dobrušky.
Středoškoláci představili zajímavé životní příběhy a osudy svých sousedů