V koloritu času je rodina vnímána jako významný společensko etický symbol. Mějme tedy na zřeteli, že v době, kdy se neustále zvyšují požadavky na pracovní výkon a individuální potřeby jednotlivých jejích členů, může snadno ztratit svoji zásadní hodnotu a význam. Tradiční standardy rodiny s bezpečným, otevřeným, tvořivým a přátelským prostředím pro přirozený rozvoj vztahů, růst a zrání dětí je důležité chránit a posilovat, a to nejen ve vztahu k současnému dění , ale i v kontextu s vnímáním její podstaty dalšími generacemi.

V našich životech někdy nastávají situace, které fungování rodiny mohou vážně nabourat a ohrozit či utlumit. Narodí se nám postižené dítě, matka s dětmi ztratí střechu nad hlavou, muž se ocitne na ulici, trápí nás dluhy, zažíváme domácí násilí, staráme se o nemocného seniora… Mnohdy se vypořádáme se svými těžkostmi sami a přechodnou situaci zvládneme, nebo pomohou nejbližší příbuzní a kamarádi. Ale co dělat v případě, když jsou již dostupné záchranné kruhy hozeny a my stále plaveme.

Oblastní charita Hradec Králové působí na území Královéhradeckého kraje již 19. rokem. Jejím posláním je podat pomocnou ruku potřebným lidem. Význam rodiny, láskou, úctou a upřímností semknuté do pevného bezpečného celku, vnímá takto tradičně. Její služby, které poskytuje ve svých sedmi střediscích podporují a aktivují standardní fungování rodin a jejich členů. Středisko rané péče Sluníčko pomáhá rodinám s handicapovaným dítětem do 7 let věku, přechodný domov naleznou ženy s dětmi v azylovém domě Domov pro matky s dětmi, muži a ženy bez domova naleznou pomoc ve středisku Dům Matky Terezy. Poradna pro lidi v tísni pomáhá lidem, kteří upadli do dluhových problémů, i do jiných krizových situaci. Oběti domácího násilí naleznou pomoc v Intervenčním centru. S péčí o těžce nemocné i umírající pomohou zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské služby a Charitní pečovatelské služby.

Pokud máte problém, jsme připraveni o ochotni Vám pomoci. Kontakty a více informací: www.charitahk.cz

Petra Zíková